Известие за поверителност на TOMRA при набиране на персонал

Съгласно чл. 13, 14 и 21 от ОРЗД, това Известие за поверителност Ви информира как ние, TOMRA, обработваме личните Ви данни, когато кандидатствате за длъжност, обявена от нас. Настоящото Известие за поверителност описва също така Вашите избори по отношение на използването, достъпа и коригирането на личната Ви информация, ако кандидатствате за длъжност, обявена от нас. Освен това Известието за поверителност описва информацията, която събираме от Вас, и как тя може да се съхранява и обработва в системата за подбор на персонал на TOMRA. Системата за набиране на персонал на TOMRA е системата за проследяване на кандидати за TOMRA Group.

Каква информация събираме

TOMRA Recruit събира следните данни на лицата, търсещи работа, ако ни се предоставят:

Всички лица, търсещи работа:

 • Проучвания и анализи за ангажираността в кампаниите
 • Име на кандидата
 • Адрес
 • Адрес на електронна поща
 • Данни за контакт
 • История на професионалния опит
 • История на обучението
 • Автобиография
 • Срок на предизвестие
 • Очаквано заплащане
 • Шофьорска книжка
 • Предишна информация, ако сте работили за TOMRA (всички държави с изключение на Германия)
 • Законово право на труд (всички държави с изключение на Германия)

За някои държави:

 • Наказателни присъди (само за Китай, Нова Зеландия и Австралия)
 • Травми и медицински състояния (само за САЩ, Китай, Нова Зеландия и Австралия)

 

Информация, събирана само за целите на регулаторното отчитане:

 • Пол (за САЩ, Нова Зеландия и Австралия)
 • Етническа принадлежност (за САЩ, Нова Зеландия и Австралия)
 • Статус на ветеран (за САЩ)
 • Увреждания (за САЩ, Нова Зеландия и Австралия)

Цел и правно основание на обработката на лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни, за да вземем решение за установяване на стаж, обучение или трудови отношения с нас. Правно основание за това е чл. 6 (1) буква „б“ от ОРЗД за установяване или изпълнение на договорни отношения. Освен това Вашите лични данни се обработват, доколкото това е необходимо за изпълнение на законови задължения (чл. 6 (1) буква „в“ от ОРЗД) или за защита при правни претенции срещу нас (чл. 6 (1) буква „е“ от ОРЗД). С Вашето доброволно дадено съгласие ние можем да обработваме Вашите данни, за да анализираме ангажираността на кандидатите по време на кампании за набиране на персонал с цел подобряване на комуникацията. Правно основание за това е чл. 6 (1) буква „a“ от ОРЗД. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време, без да посочвате причина, след което Вашите данни ще бъдат изтрити.

Изискване за предоставяне на лични данни

Вие не сте задължени да предоставяте информация за Вашите лични данни. Моля, имайте предвид обаче, че ако не предоставите определени лични данни за процеса на кандидатстване, няма да можем да установим трудови отношения с Вас. Препоръчваме Ви да предоставяте във Вашата кандидатура само лични данни, които са необходими за обработване на кандидатурата.

Банка с кадри

Ако първоначално трябва да отхвърлим Вашата кандидатура, може да поискаме Вашето съгласие да съхраняваме личните Ви данни в нашата банка с кадри след края на конкретния процес на кандидатстване. Това ни позволява да поддържаме контакт с талантливи кандидати и да ги информираме за подходящи свободни позиции в бъдеще.

Съхраняването и обработката на Вашите данни на кандидат в нашата банка с кадри се основава на правното основание на чл. 6 (1) буква „а“ от ОРЗД и Вашето съгласие. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време, без да посочвате причина, след което Вашите данни ще бъдат изтрити.

Кога и как споделяме Вашите лични данни с други лица

Ние предаваме Вашите лични данни в рамките на нашата компания само на тези отдели и лица, които се нуждаят от данните за изпълнение на договорни и законови задължения или за изпълнение на нашите законни интереси.

Данните ще бъдат видими за мениджъра по наемане за позицията, местния отдел „Човешки ресурси/Персонал и организация“ и назначените системни администратори. Ако процесът на наемане се администрира чрез агенция, Вашите данни ще бъдат видими за назначеното лице в агенцията. TOMRA не възнамерява да прехвърля лични данни към система на трета страна.

Предаване на трета държава

Системата за управление на кандидатите се предоставя от фирма извън ЕИП/ЕС. За да гарантираме необходимите предпазни мерки за предаване на Вашите лични данни към държави извън Вашата юрисдикция, внедрихме подходящи предпазни мерки и мерки за сигурност (включително сключване на споразумение или договор за обработка на данни и най-новите стандартни договорни клаузи и допълнителни мерки за сигурност), за да гарантираме защитата на Вашите лични данни и спазването на законите за защита на данните.

Без автоматизирано вземане на решения

TOMRA Recruit не използва автоматизирано вземане на решения по смисъла на чл. 22 от ОРЗД.

Колко време съхраняваме Вашите лични данни

  категория на информацията:   Информацията се изтрива след:  

Потребителите, които напускат TOMRA, ще бъдат деактивирани в TOMRA Recruit, което прави данните невидими за преките мениджъри. След това данните се изтриват автоматично 1 година след деактивирането. Назначените системни администратори имат достъп до данните на деактивираните потребители, докато не бъдат изтрити.

Проучванията и анализите за ангажираността в кампанията на кандидатите в банката с кадри се съхраняват до една година след регистрацията, след което те ще бъдат автоматично изтривани заедно с данните на кандидатите.

Ако кандидатурата Ви е успешна, ние ще съхраняваме Вашите лични данни за продължителността на трудовото Ви правоотношение в съответствие с Политиката за поверителност за служителите, която ще Ви предоставим при приемането на трудовото правоотношение.

Вашите права във връзка с личните Ви данни

По всяко време, докато притежаваме или обработваме Вашите лични данни, Вие като субект на данни имате следните права:

 • Можете да поискате достъп, коригиране, изтриване или актуализиране на Вашите лични данни.
 • Можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, да поискате от нас да ограничим обработването на Вашите лични данни или да поискате преносимост на Вашите лични данни.
 • Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно събирането и използването от наша страна на Вашите лични данни. Данните за контакт с органите за защита на данните в ЕИП, Швейцария и определени държави извън Европа (включително САЩ и Канада) са налични тук.


За да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас на [email protected] или по пощата на адрес TOMRA Systems ASA, Drengsrudhagen 2, 1385 Asker, Norway, Attn: Privacy – Data Protection Officer. Ние ще отговорим на Вашето искане за промяна, коригиране или изтриване на данните Ви в рамките на разумен срок и ще Ви уведомим за предприетите от нас действия.