Del denne siden

Nytenkning Nytolkning Oppfinnsom

Vi lager sensorbaserte løsninger for optimal ressursproduktivitet

En revolusjon er uunngåelig. Verdens befolkning vil øke med 30 % de neste 40 årene. 70 millioner mennesker rykker opp i middelklassen hvert år. Aldri tidligere har verdens ressurser vært under større press enn nå.

Ressursproduktiviteten må øke for å sikre en bærekraftig utvikling. De neste 40 årene vil 30 % flere mennesker måtte ernæres av en matproduksjon som i beste fall er like stor som i dag. Noe må skje.

Den rette veien å gå i dag, er å nytenke hvordan vi utvinner, bruker, gjenbruker og optimaliserer verdens ressurser. Slik begynner neste revolusjon.

Løsninger for ressursproduktivitet er nøkkelen til morgendagens revolusjon. TOMRA leverer smarte løsninger for optimalisering av våre alles ressurser – skaffer dem, bruker dem, assisterer dem, gjenvinner dem, resirkulerer dem og revitaliserer dem.

For oss er ikke dette noe nytt. TOMRA har allerede vært i bransjen i 40 år. Vi vet at for å få fremdrift, må vi tenke nytt og gjøre tingene på en annen måte enn tidligere. Vi fokuserer hver dag på å endre den måten verden utvinner, bruker og gjenbruker sine ressurser på.

Kort sagt er målet vårt å hjelpe kundene våre med å få mer ut av, bruke mindre og gjenbruke ressurser (bedre forretninger) og gjøre planeten bærekraftig (bedre miljø).