Del denne siden

InPac

En InPac™-panteautomat med all funksjonalitet i én enhet, med intern lagring med eller uten komprimering.

TOMRAs InPac-systemer er fullstendig operasjonelle frittstående automater. I noen butikker er automaten bygget inn i veggen, vanligvis med emballasjetømming på baksiden. I noen butikker har man installert flere automater, med en for hver type emballasje. 

Produktgruppe

 

 

T-63 Dual

T-63 Dual er en TOMRA InPac™-panteautomat for opptil to materialetyper, perfekt til mellomstore volum med gjenvinningsflasker. Den tar også liten plass.

 • Todelt kabinett og toveis sortering
 • Grensesnittutstyr for påfyllbar emballasje
 • Mulig med installering gjennom vegg

TriSort

TriSort er en TOMRA InPac-panteautomat som kan behandle opptil tre typer emballasje. Perfekt for mellomstore volum for alle typer gjenvinningsflasker.

 • Alle emballasjetyper integrert
 • Flatt sidekabinett
 • Enkel tømming av ombruksflasker

T-63 Single

T-63 Single er en kompakt TOMRA InPac™-panteautomat for opptil to materialetyper, perfekt for lavt til mellomstort volum av gjenvinningsflasker.

 • Grensesnittutstyr for ombruksflasker
 • Plassbesparende fotavtrykk
 • Kombi-komprimator

UNO

UNO er en enkel TOMRA InPac™-panteløsning for automatisk innsamling av moderate volum med gjenvinnings- og ombruksflasker.

 • Kostnadseffektiv emballasjehåndtering
 • Smart og plassbesparende
 • Smart og plassbesparende