opakowania recykling sortowanie tomra

Opakowania

Zapewniamy obieg zamknięty dzięki zaawansowanym technologiom sortowania, które skutecznie odzyskują pokonsumenckie odpady opakowaniowe dla recyklingu.

Systemy sortowania odpadów opakowaniowych

Niezależnie od tego, czy chodzi o kartony, folie ochronne czy pojemniki na żywność i napoje, opakowania zapewniają bezpieczeństwo produktów, pełnią funkcję informacyjną i ułatwiają transport towarów. Obecnie decydenci na całym świecie zwiększają cele w zakresie recyklingu, aby opakowania, będące surowcami wtórnymi nie kończyły jako odpady i promują gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Oparte na czujnikach systemy sortowania odpadów opakowaniowych TOMRA maksymalizują odzysk wysokiej jakości materiałów nadających się do recyklingu i pomagają osiągnąć cele w zakresie odzysku surowców wtórnych.

Tworzywa sztuczne do żywności

PET_FOOD_TOMRA_Material_2024_2856_white-website version

Uzyskaj ponad 95% czystości w procesie odzyskiwania opakowań z tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością, wykorzystując moc sztucznej inteligencji. Dzięki naszej technologii głębokiego uczenia można teraz osiągnąć jeszcze wyższy stopień czystości PET, HDPE i PP dopuszczonych do kontaktu z żywnością niż w przypadku sortowania ręcznego.

Wysoce dokładny, zautomatyzowany system sortowania wykorzystuje rozpoznawanie obiektów do wykrywania tworzyw sztucznych klasy spożywczej i niespożywczej oraz prowadzi wiele strumieni na jednej linii sortowania, tworząc nowe możliwości przychodowe. To, co kiedyś było niemożliwe do sortowania za pomocą tradycyjnego sortowania optycznego, jest możliwe dzięki GAINnext™.

Najnowocześniejsze rozwiązanie umożliwia operatorom spełnienie przyszłych celów rozporządzenia UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR), w którym tworzywo sztuczne z recyklingu dopuszczone do kontaktu z żywnością wymaga czystości 95% lub wyższej, w zależności od polimeru.

Opakowania zmieszane

opakowania zmieszane
Zmieszane odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych stanowią złożone i rozwijające się wyzwanie dla zakładów odzysku materiałów i sektora gospodarki odpadami. Maksymalizacja uzysku frakcji o wysokim stopniu czystości dla recyklingu wymaga od zakładów elastycznego sortowania wielu materiałów ze stale zmieniającego się strumienia odpadów, który różni się w zależności od regionu.

Dzięki naszym wydajnym i wielofunkcyjnym systemom sortowania można skutecznie oddzielać i oczyszczać papier, metale i tworzywa sztuczne (PET, PP, PE) od strumieni opakowań pokonsumenckich. Co więcej, nasza inteligentna technologia sortowania polimerów osiąga wyższe poziomy czystości dzięki możliwości wykrywania i usuwania zanieczyszczeń, mających podobne właściwości kolorystyczne lub materiałowe.

Papier zmieszany

Paper_TOMRA_Materialien_09_2022_26156
Papier zmieszany jest obecnie głównym odpadem opakowaniowym w Europie, a ponieważ handel internetowy staje się powszechny, papiernie coraz częściej polegają na wstępnie posortowanym papierze zmieszanym do tworzenia nowego papieru i produktów. Od papieru do kopiarek po papier do pakowania prezentów, od opakowań tekturowych po pudełka z tektury falistej — globalne zapotrzebowanie na papier zmieszany z recyklingu rośnie.

Nasze zautomatyzowane urządzenia sortujące papier skutecznie oddzielają poszczególne składniki odpadów papieru zmieszanego na frakcje papieru z odzysku o wyższej wartości. Ponadto nasza technologia sortowania oparta na czujnikach usuwa wiele różnych zanieczyszczeń, w tym tworzywa sztuczne, metale, tekstylia i inne. Dzięki sortowaniu o wysokiej wydajności i czystości można w pełni wykorzystać papier mieszany.

Tetra Pak

tetrapak
Ponad 70 procent materiałów opakowaniowych Tetra Pak składa się z papieru o wysokiej wytrzymałości, który nadaje się do recyklingu. Mieszane kartoniki po napojach również zawierają mieszankę polimerów i aluminium, która po przetworzeniu w specjalnych zakładach może stanowić surowiec dla przemysłu tworzyw sztucznych.

Nasze systemy sortowania oparte na czujnikach zapewniają bardzo dokładną detekcję opakowań Tetra Pak i podobnych kartoników po napojach — nawet jeśli są spłaszczone, niespłaszczone lub złożone. Twój zakład skorzysta na bardzo skutecznym wydzieleniu Tetra Pak ze zmieszanych strumieni odpadów, co pomoże zwiększyć poziom recyklingu i dostarczy wysokiej jakości włókna do recyklingu kartonów.

Aluminiowe puszki po napojach (UBC) 

UBC - Aluminum Used Beverage Cans

Odzyskiwanie aluminium ze zużytych puszek po napojach (UBC) stanowi ogromną szansę dla zakładów odzysku materiałów (MRF), które sortują pokonsumenckie odpady opakowaniowe. GAINnext™ znacząco poprawia wydajność operacyjną i osiąga 98% poziom czystości aluminium UBC bez ręcznego sortowania*.

Nasz system sortowania oparty na sztucznej inteligencji, napędzany technologią głębokiego uczenia, umożliwia bardzo dokładne usuwanie aluminium innego niż UBC, takiego jak tacki i UBC wykonane z metali lub tworzyw sztucznych. Dzięki GAINnext™ firmy zajmujące się recyklingiem mogą wejść na lukratywny rynek recyklingu aluminiowych puszek po napojach o wysokiej wartości.

* W oparciu o procesy sortowania na końcu linii. 

Urządzenia do sortowania opakowań

AUTOSORT-BLACK
autosort speedair
GAINnext-bannerversion
centrum testów opakowań

Rzuć nam wyzwanie swoim materiałem

Lubimy wyzwania związane z sortowaniem nawet złożonych strumieni materiałów w ramach odzysku metali i gospodarki odpadami.

Przetestuj próbki swojego materiału na naszych urządzeniach. Nasi eksperci w dziedzinie sortowania pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb.
TESTUJ Z NAMI

Powiązane tematy