Sklepy zyskują na kaucji

Aż 87% konsumentów robi zakupy w sklepie, w którym mogą zwrócić zużyte opakowania po napojach

zwrot butelek do recyklingu

Najnowsze badania przeprowadzone w siedmiu europejskich krajach z systemem kaucyjnym potwierdziły, że możliwość zwrotu opakowań w sklepach pozytywnie wpływa na sprzedaż.

87% badanych przeznacza zwróconą kwotę kaucji na zakupy spożywcze w tym samym sklepie, w którym mogli oddać zużyte butelki i puszki. Ważna jest bliskość sklepu oraz wygoda samego procesu zwrotu. 31% respondentów stwierdziło, że udałoby się do innego miejsca, gdyby przy recyklomacie zastało zbyt długą kolejkę.

Oddawanie zużytych opakowań napojowych do recyklingu weszło w nawyk u konsumentów na każdym z badanych europejskich rynków. Prawie wszyscy respondenci badania przeprowadzonego przez TOMRA Collection (aż 93%) zwracają co najmniej 90% całkowitej liczby objętych kaucją pojemników po napojach. Zdecydowana większość przebadanych mieszkańców Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Niemiec, Holandii i Słowacji, bo aż 66%, oddaje podczas jednej wizyty w sklepie nawet 29 opakowań. A jak często? 46% odpowiedziało, że do punktu zbiórki opakowań wybiera się mniej więcej 1-2 razy w miesiącu.

„Nasze badania, które przeprowadziliśmy w siedmiu państwach Europy, pomogły zrozumieć, jak rozwiązania recyklingowe wpływają na zachowania zakupowe konsumentów, czego oni oczekują oraz w jaki sposób właściciele sklepów mogliby odpowiedzieć na te potrzeby” mówi Konrad Robak, Country & Business Development Manager, TOMRA Collection Polska. „System kaucyjny jest pozytywnie odbierany w każdym z przebadanych krajów, a właśnie od zaangażowania konsumentów zależą wysokie poziomy zbiórki surowców nadających się do recyklingu. Mamy tu sytuację win-win. Wygodny model zwrotu stosowany w sklepie przyciąga klientów, którzy wydają zwróconą kaucję na zakupy właśnie tam. Deklaruje to aż 87% badanych, a w kilku krajach ten odsetek był jeszcze wyższy.” dodaje Konrad Robak.

 Średnio 29% konsumentów ma dwa lub więcej ulubionych sklepów, w których zwracają zużyte opakowania po napojach. Niemniej ważna jest bliskość sklepu od domu, na co wskazało 26% z nich. Duże znaczenie mają także kwestie organizacyjne czyli, w skrócie, wygodne opcje zwrotu, do których zaliczono recyklomaty. 20% respondentów wybiera placówki, w których znajdują się te urządzenia. 

Konsumenci chcą wygodnych i szybkich zwrotów opakowań

Przy wyborze sklepu w celu zwrotu opakowań po napojach, obecność recyklomatu została uznana za jedno z trzech najważniejszych kryteriów. Co istotne, badanie wykazało też pięć czynników, które wpływają na zadowolenie korzystających z recyklomatu osób. Jest to brak przerw w funkcjonowaniu urządzenia, łatwość w obsłudze, możliwość zwrotu wszystkich rodzajów opakowań do tego samego automatu, szybkie skanowanie opakowań oraz łatwy kontakt z personelem sklepu w razie jakiegokolwiek problemu. Co więcej, w niektórych krajach równie ważna była higiena: w Szwecji, Norwegii i Finlandii, kosz na śmieci w pobliżu oraz możliwość umycia rąk znalazły się w pierwszej piątce potrzeb.

„Kluczowe znaczenie ma bezproblemowa obsługa recyklomatu. 31% respondentów stwierdziło, że udałoby się do innego sklepu, gdyby przy automacie zastał np. długą kolejkę. Dlatego sklepy decydują się na urządzenia modułowe, do których można wrzucić jednocześnie od kilku do nawet kilkudziesięciu opakowań jednocześnie” mówi Konrad Robak.

Oczekiwania konsumentów wobec sprzedawców detalicznych i dostawców rozwiązań recyklingowych stale rosną. Wielu respondentów (66%) chciałoby rozszerzyć obecny system kaucyjny o kolejny rodzaj opakowań. Wskazywano także na możliwość jeszcze szybszej obsługi przy oddawaniu opakowań – 48% respondentów chciałoby korzystać z recyklomatów, do których mogliby wrzucać kilka lub więcej opakowań jednocześnie, przy czym wskaźnik ten jest jeszcze wyższy w Szwecji (66%), Norwegii (65%) i Niemczech (51%). Przy dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym stylu życia i poszukiwaniu wygody, elektroniczne wypłaty również zyskały zainteresowanie wśród respondentów. 36% stwierdziło, że chciałoby otrzymać zwrot kaucji na kartę lojalnościową lub aplikację (odsetek ten był najwyższy w Szwecji i Finlandii, odpowiednio 46% i 41%), a 31% chciało otrzymać cyfrowy bon zamiast papierowego.

klient zwrot butelek w sklepie

Niezwykle ważna troska o środowisko

Ważną częścią badania było również poznanie kluczowych powodów, którymi konsumenci kierują się przy zwracaniu opakowań napojowych. Nie jest zaskoczeniem, że ich główną motywacją jest odzyskanie zwrotu kaucji (76% respondentów). Troska o środowisko pojawiła się na drugim miejscu podium (59%). Niewiele mniej ważna była chęć zadbania o przestrzenie publiczne i zmniejszenie ilości śmieci, które tam trafiają (42%). Kwestie środowiskowe są szczególnie bliskie młodym respondentom – 62% w porównaniu do 59% z całej próby.

"Zaangażowanie sklepu w prośrodowiskowe inwestycje jest pozytywnie odbierane przez konsumentów. Udział w systemie kaucyjnym i umożliwienie swoim klientom zwrotu opakowań nie tylko przyczynia się do oszczędności zasobów naturalnych i ochrony środowiska, ale też buduje wśród klientów lojalność wobec sklepu, zwiększając w ten sposób jego konkurencyjność” dodaje Konrad Robak.

Wpływ nawyków recyklingowych na zachowania zakupowe: Zaangażowanie konsumentów w systemy kaucyjne w Europie

Wyniki badań zostały opublikowane w raporcie "Wpływ nawyków recyklingowych na zachowania zakupowe: Zaangażowanie konsumentów w systemy kaucyjne w Europie" opracowanym przez TOMRA Collection, dostawcę recyklomatów. Badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem ankiet online w siedmiu krajach (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania, Niemcy, Holandia i Słowacja) w listopadzie 2022 roku. Na każdym rynku przebadano 1000 konsumentów w wieku 18-70 lat, zwracających pojemniki po napojach co najmniej co drugi miesiąc.

Raport miał swoją premierę podczas międzynarodowych targów EuroShop 2023 w Düsseldorfie.