Podziel się tą stroną

Historia sukcesu, JT Group, Japonia

Ponieważ przemysł tytoniowy znajduje się pod coraz większą presją rygorystycznych przepisów na całym świecie, czołowi producenci tytoniu poszukują najbardziej wydajnych i skutecznych urządzeń do zapewnienia jakości. Ponieważ usuwanie ciał i materiałów obcych jest specyficzną dziedziną wiedzy, producenci stosują wiele technik i technologii. Jedną z nich jest technologia optycznego sortowania TOMRA.

03 maja 2015

Sortowanie tytoniu

ANALIZA RYNKU TECHNOLOGII SORTOWANIA TYTONIU

W 2008 r. w firmie JT Group zdecydowano się wykonać szczegółową analizę rynku w zakresie najnowszych technologii używanych w optycznych systemach wykrywania materiałów obcych. Podczas tego procesu w firmie JT Group dowiedziano się, że technologia znacznie się rozwinęła w porównaniu z ich obecnie używanymi urządzeniami laserowymi do eliminacji materiałów obcych, których nie można już zmodernizować i wyposażyć w najnowsze rozwiązania.

W celu porównania obecnych urządzeń z najnowszymi technologiami sortowania była wymagana ocena długoterminowa. Główny nacisk podczas szukania nowych i ulepszonych rozwiązań do sortowania według cech biologicznych tytoniu położono na zwiększenie poziomu usuwania materiałów obcych i skuteczność sortowania przez ograniczenie fałszywych odrzuceń.

Następnie została wykonana seria testów krótkoterminowych. Dalsze badania w rzeczywistym środowisku produkcyjnym zostały zorganizowane w zakładzie JTI Trier GmbH. Wszystkie te działania trwały przez cały rok 2009.

PROCES OCENY

Firma TOMRA Sorting dostarcza najnowszą technologię do laserowego sortowania tytoniu. Zarówno laserowy sortownik swobodnego opadania Helius, jak i taśmowy sortownik laserowy TB5 o dużej wydajności (wraz ze sprzętową platformą przetwarzania Helius) poddano 6-miesięcznym testom na miejscu. Każde urządzenie zostało zintegrowane z główną linią przetwarzania tytoniu i ocenione w rzeczywistych warunkach produkcyjnych przez zespół w zakładzie.

Globalny zespół inżynierski Japan Tobacco International (JTI) również przeprowadził kilka testów poza linią produkcyjną na liściach tytoniu przygotowanych w dziale PMD (mieszanki tytoniowe, w tym Virginia, Burley, Oriental i/lub tytonie modyfikowane) o różnych zawartościach procentowych.

Protokół z oceny przetwórstwa w branży tytoniowej (testy przesiewowe) został wykorzystany do oceny ustalonych wcześniej celów firmy JT Group. Kryteria, takie jak łatwość konserwacji, operatywność, zarządzanie mieszanką/ zmiany mieszanki, złożoność integracji z linią produkcyjną, łatwość obsługi i stabilność sortowania były brane pod uwagę podczas oceny.

Testy laserowego sortownika swobodnego opadania Helius oraz laserowego sortownika taśmowego TB5 zakończyły się pomyślnie. Oba sortowniki spełniają wysokie standardy określone wcześniej dla tej oceny.

JT GROUP WYBIERA FIRMĘ TOMRA JAKO PARTNERA DO DŁUGOTERMINOWEJ WSPÓŁPRACY

Nawiązanie długoterminowej współpracy przez JT Group nastąpiło po dokładnym przeanalizowaniu paramentów ustalonych przed oceną, aby potwierdzić użyteczność laserowych systemów TOMRA do usuwania materiałów obcych. W wyniku tych działań firma JT Group zakupiła maszyny sortujące TOMRA dla różnych zakładów przetwórczych.

„Oba sortowniki laserowe spełniają ustalone wcześniej kryteria, a asortyment produktów, które mogą być przez nie sortowane zapewnia, że realizacja spełnia specyfikę naszych linii produkcyjnych” (Tatsuya Shimada, JTI Global, lider zespołu oceny projektu Engineering FMD)


Tatsuya Shimada, JTI Global, lider zespołu oceny projektu Engineering FMD powiedział, że przekonał się o jakości laserowej sortowników TOMRA po wykonaniu rygorystycznych testów. „Oba sortowniki laserowe spełniają ustalone kryteria, a asortyment produktów przez nie obejmowanych zapewnia, że realizacja spełni specyfikę naszych linii produkcyjnych”. Ponadto Shimada skomentował profesjonalizm firmy TOMRA: „Po zaobserwowaniu problemów przedstawiciel firmy TOMRA i podjęte przez niego dążenie do ich rozwiązania zapewniły firmie JT Group poczucie zaangażowania firmy TOMRA do zaoferowania i wykonania swoich pomysłów”. Gdy zapytał on, czy lokalny zespół serwisowy może być dostępny dla zakładów Japan Tobacco Inc. w Japonii, w firmie TOMRA zobowiązano się podjąć konkretne działania i zatrudnić kompetentnych inżynierów serwisowych do wykonywania zadań w jak najkrótszym czasie. Firma TOMRA zgodziła się udostępnić lokalnie części zamienne.

Steven Van Geel, Market Manager Tobacco w firmie TOMRA, skomentował: „Chcielibyśmy podziękować firmie JT Group za tę szansę oraz czas poświęcony na ocenę”. Ponadto Van Geel dodał, że firma TOMRA z przyjemnością będzie współpracować z oddziałami JT Group, przy jednoczesnym utrzymaniu bliskich relacji z różnymi integratorami sprzętu wstępnego przetwarzania, którzy dostarczają sprzęt do firmy JT Group. „Dzięki doświadczeniu firmy JT Group, jej partnerów w dziedzinie integracji oraz firmy TOMRA będziemy mieć pewność, że każdy z zainstalowanych sortowników będzie działał wydajnie w najbardziej optymalnych warunkach, zapewniając stałą jakość produktu wolnego od materiałów obcych”.

„Dzięki doświadczeniu firmy JT Group, jej partnerów w dziedzinie integracji oraz firmy TOMRA będziemy mieć pewność, że każdy z zainstalowanych sortowników będzie działał wydajnie w najbardziej optymalnych warunkach, zapewniając stałą jakość produktu wolnego od materiałów obcych” (Steven Van Geel, Market Manager Tobacco)


INFORMACJE O TOBACCO JAPAN

Firma JT Group intensywnie promowała globalizację branży tytoniowej i stopniowo rozszerzyła swoją działalność na cały świat. Szczególnie wzmocniła swoją pozycję, przejmując w 1999 roku firmę RJR Nabisco – z branży tytoniowej spoza USA – a w 2007 roku firmę Gallaher Group Plc. Obecnie główna siedziba JTI znajduje się w Genewie, a firma prowadzi działalność w około 120 krajach.