Podziel się tą stroną

Oferta projektowania

Doświadczenie TOMRA w obszarze sortowania bazującego na czujnikach zapewnia zrozumienie złożonej natury przetwarzania różnych materiałów.

TOMRA E-Scrap simplified flowchart

Skonsultuj się, aby rozpocząć
Współpracując z naszymi klientami, możemy tworzyć i wdrażać zindywidualizowane rozwiązania dla firm. Partnerstwo zapewnia wprowadzenie odpowiednich rozwiązań, aby osiągnąć najwyższy możliwy stopień odzysku i czystości i w efekcie - optymalne wyniki.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat: konsultacji w zakresie projektowania procesu, wizyt w zakładach referencyjnych i/lub skorzystania z Centrum Testowego firmy TOMRA.