Podziel się tą stroną

Recykling popiołu

Spalanie stałych odpadów komunalnych i innych strumieni odpadów powoduje powstawanie znacznej ilości pozostałości w postaci popiołów, które często zawierają cenne metale. Ilość tych pozostałości w skali globalnej gwałtownie wzrasta z powodu ustawodawstwa, które zabrania składowania i tworzy nowe bodźce dla spalania. Systemy wspomagane czujnikami TOMRA Sorting umożliwiają przedsiębiorstwom gospodarki odpadami wykorzystać dzisiejsze wyzwania, a jednocześnie umożliwiają optymistyczne spojrzenie w przyszłość.

Wiele państw będzie zmuszonych rozważyć utworzenie spalarni ze względu na brak przestrzeni oraz chęć osiągnięcia uznanych przez inne kraje celów w zakresie ochrony środowiska. Duża zawartość metalu, która znajduje się w popiołach stwarza komercyjne i środowiskowe szanse dla gospodarki odpadami.

Odzysk metali żelaznych i nieżelaznych z popiołów jest bardzo istotny w procesie recyklingu popiołów pochodzących ze spalarni odpadów. Tradycyjnie skutecznie osiągano odzysk ponad 90% metali przy pomocy czujników elektromagnetycznych. Metale nieżelazne były odzyskiwane w sposób tradycyjny przy użyciu separatora prądów wirowych. Jednakże ta technologia nie jest tak skuteczna w działaniu i współczyniki odzysku metali nieżelaznych wynoszą tylko maksymalnie 40%. Włączenie systemów TOMRA opartych na czujnikach do istniejącego procesu, natychmiast minimalizuje straty metali i maksymalizuje zyski.

Powiązane produkty