Podziel się tą stroną

Złom elektryczny i elektroniczny | ZEiE

Rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości surowce wtórne czyni ukierunkowany recykling coraz bardziej atrakcyjnym. Eksperci szacują, że w 2010 roku w samej tylko Unii Europejskiej znalazło się ponad 8 milionów ton zużytych urządzeń elektrycznych. Celem firmy TOMRA Sorting jest wykorzystanie sortowania złomu elektronicznego w celu wydzielenia zanieczyszczeń oraz uzyskania komponentów o wysokim stopniu czystości.

Dyrektywa WEEE (RL 2002/96/WE) dotycząca złomu elektrycznego i elektronicznego ZSEiE, od 2003 roku nakłada obowiązek zbierania i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego. Dodatkowo rosnący globalny popyt na cenne surowce wtórne również zachęca do stosowania wysokiej jakości sortowania złomu elektronicznego. Zużyty sprzęt elektroniczny zawiera znaczne ilości wartościowych materiałów, takich jak stal, aluminium, złoto, srebro, platyna i miedź. Efektywne sortowanie wspomagane czujnikami firmy TOMRA Sorting zapewnia, że się nie zmarnuje.

Powiązane produkty