Podziel się tą stroną

Zorba

Wartość Zorby– rozdrobnione metale nieżelazne pochodzące z wycofanych z eksploatacji pojazdów lub ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – nadal wzrasta, jak również rośnie popyt na miedź, nikiel i mosiądz wyworzony poprzez nowoczesny styl życia. Technologia sortowania TOMRA oparta na czujnikach może podwoić wartość materiału Zorba.

Wiele zakładów przetwarzania jest ograniczonych poprzez używanie tylko tradycyjnych metod, takich jak ręczne sortowanie lub procesy przepływowo-grawitacyjne materiału Zorba. Niektórzy sprzedają mieszany materiał, zamiast samodzielnie odzyskać wysokiej jakości frakcje. Ponieważ koszty eksploatacyjne systemów wspomaganych czujnikami TOMRA to tylko 20 procent w porównaniu za zakładami zajmującymi się procesami przepływowo-grawitacyjnymi i w związku z wzrastającym globalnym popytem na odzyskane zmieszane metale, zakłady przetwarzające i odzyskujące metale mogą w sposób znaczący zwiększyć swoją rentowność, dzięki bezpośredniemu odzyskowi frakcji wysokiej jakości dzięki zastosowaniu tej najnowocześniejszej technologii.

Sortowanie bazujące na czujnikach w przypadku metali działa w połączeniu z różnymi technologiami umożliwiając, odzyskiwanie frakcji metali o wysokiej czystości, nawet w przypadku najbardziej złożonych frakcji pod względem ich składu, wielkości ziarna oraz mieszaniny, ze strumieni zmieszanych odpadów i strumieni metali. Dzięki zwiększeniu czystości odzyskiwanego materiału i umożliwieniu operatorom zakładów odzyskiwania mniejszych frakcji niż wcześniej to było możliwe, technologia sortowania TOMRA pozwala na zmaksymalizowanie zysków z przetwarzania tego coraz bardziej cennego zasobu.

 

Powiązane produkty