Podziel się tą stroną

Odpady wielkogabarytowe

Sortowanie odpadów wielkogabarytowych może być źródłem dużej ilości wartościowych materiałów, ale nie jest łatwo dostępne ze względu na objętość materiału wyjściowego.

Bulky Waste

Input material

W celu uproszczenia procesu sortowania początkowy etap musi obejmować rozdrabnianie materiału wejściowego. Przesianie frakcji i oddzielenie elementów lekkich od ciężkich jest niezbędne w celu przygotowania materiału do sortowania.

TOMRA Sorting pomaga wydzielić wartościowe materiały z odpadów wielkogabarytowych. AUTOSORT wydziela wartościową frakcję drewna, którą można wykorzystać na przykład w przemyśle płyt wiórowych lub jako biomasę, oraz papier i frakcję folii.

Aby uzyskać więcej informacji na temat odpadów wielkogabarytowych, prosimy o kontakt.

Powiązane produkty