Podziel się tą stroną

Odpady budowlane i pochodzące z rozbiórki

Każdego dnia tysiące ton surowców wtórnych pochodzących z budów i rozbiórek trafia na składowiska odpadów. Dyrektywa UE 2008/98/WE przewiduje, że do 2020 roku, 70% odpadów budowlanych powinno podlegać procesowi recyklingu, lecz obecne zakłady odzysku zapewniają jedynie ograniczony zakres sortowania tych odpadów na frakcje przeznaczone do recyklingu.

Odpady budowlane i rozbiórkowe to największe źródło odpadów w Europie i stanowią złożoną mieszaninę materiałów. Dzięki nowoczesnej technologii przetwarzania i sortowania poziom recyklingu może zostać znacznie podniesiony, co również powoduje odzyskiwanie większej ilości materiałów o wysokiej wartości rynkowej.

Technologia sortowania bazująca na czujnikach TOMRA Sorting wydziela frakcje w zależności od typu materiału i tym samym produkuje monofrakcje nadające się do sprzedaży, takie jak materiały inertne, drewno, tworzywa sztuczne, papier i metale. Nasza technologia sortowania odpadów budowlanych pozwala rozpoznać i wydzielić cząstki wielkości ziarna od 10 do 500mm, podzielone na frakcje o żądanej wielkości cząstki. Jest ona powszechnie stosowana w zakładach odzyskiwania odpadów po wydzieleniu metali.

Ten sposób sortowania odpadów budowlanych jest alternatywą dla ich składowania, którego ceny stale rosną. 

Powiązane produkty