Dela den här sidan

Nyckelfunktioner

Layoutflexibilitet

  • Möjliggör olika typer av design
  • Enkel att skräddarsy efter layouten på bakrummet
  • Lägg till ett bord eller SoftDrop™ för returförpackningar

Optimerad för blandade fraktioner

  • Har kombinerad komprimator för både PET och burkar 
  • Alternativ för backar
  • Kan utrustas med olika typer av sorterare och lagringsalternativ

Flexibilitet i behållarnas storlek

  • 2 x Euro halvpallar
  • 1 x Europall
  • 2 x Europallar