Dela den här sidan

ProPac™

ProPac™ är en flexibel lösning för bakrum till medelstora volymer, systemet är optimerat för en kombination av engångsförpackningar, returförpackningar och backar. Passar till alla inbyggnadsmodeller.

ProPac

ProPac™ är ett komplett bakrumssystem för sortering, transport, komprimering och lagring av tomma dryckesförpackningar. 

Bakrumssystemet kan anslutas till sidan på maskinen eller längre ut i rummet. Systemet kan konstrueras för tömning av skåpet från sidan, höger eller vänster, eller bakifrån. Alla dessa varianter gör denna komprimeringslösning mycket flexibel och enkel att anpassa efter nästan alla typer av bakrum. 

ProPac™ är den optimala lösningen för butiker som hanterar alla typer av dryckesförpackningar och har medelstora volymer av engångsförpackningar. 

Nyckelfunktioner

Layoutflexibilitet

  • Möjliggör olika typer av design
  • Enkel att skräddarsy efter layouten på bakrummet
  • Lägg till ett bord eller SoftDrop™ för returförpackningar

Optimerad för blandade fraktioner

  • Har kombinerad komprimator för både PET och burkar 
  • Alternativ för backar
  • Kan utrustas med olika typer av sorterare och lagringsalternativ

Flexibilitet i behållarnas storlek

  • 2 x Euro halvpallar
  • 1 x Europall
  • 2 x Europallar