Dela den här sidan

T-63 HCp Dual Cabinet

T-63 HCp Dual är ett TOMRA InPac™ retursystem för upp till två materialfraktioner och passar bra för medelhöga returvolymer av engångsförpackningar och tar dessutom inte så stor plats.

T-63 HCp Dual är en fristående maskin med inbyggd sortering och komprimering av tomma enskilda engångsförpackningar. Lagringskapaciteten är anpassad efter butiker med medelhöga till höga volymer av returförpackningar, vilket minimerar tömningsfrekvensen och garanterar effektiv drifttid.

Nyckelfunktioner

Dubbelskåp och tvåvägssortering

  • Kan utrustas med olika lagringslösningar
  • Kan sortera efter materialfraktion 
  • Kan vid behov även blanda i säck

  • Kan kompletteras med lösning för returförpackningar, PET och/eller glas
  • Lägg till ett bord eller SoftDrop™

Kan installeras genom en vägg

  • Finns med bakre dörr för montering genom vägg
  • All tömning kan ske bakifrån, dvs. ej synligt för kunderna