Dela den här sidan

T-63 HCp Single

T-63 HCp Single är ett kompakt TOMRA InPac™ retursystem för upp till två materialtyper, systemet är perfekt för små till medelstora volymer av engångsförpackningar.

T-63 Single

T-63 HCp Single (enkelskåp) är en fristående maskin med inbyggd sortering och komprimering av tomma enskilda engångsförpackningar.  Det är den perfekta returlösningen för butiker som behöver en platseffektiv lösning som kan hantera små förpackningsvolymer.

Nyckelfunktioner

  • Kan kompletteras med lösning för returförpackningar, PET och/eller glas
  • Lägg till ett bord eller SoftDrop

Utrymmeseffektiv storlek

  • Enkel att placera även i små utrymmen
  • Tar inte upp dyrbart försäljningsutrymme

Combi-komprimator

  • En komprimator som klarar upp till två materialfraktioner
  • Tar minimalt med utrymme