Podziel się tą stroną

X-TRACT

Najnowocześniejsze czujniki rentgenowskie umożliwiają systemowi X-TRACT wykonywanie specjalnych zadań sortowania.

Podczas stosowania technologii transmisji promieniowania rentgenowskiego (XRT) system X-TRACT identyfikuje zawartość sortowanego materiału, niezależnie od jego koloru i zanieczyszczenia. Podczas sortowania z użyciem promieni rentgenowskich system X-TRACT wydziela koncentraty materiałowe na podstawie ich gęstości atomowej dzieląc je na różne typy materiałów. Fluorescencja rentgenowska (XRF) zapewnia analizę składu pierwiastkowego metali, np. rozdzielając zwoje z miedzi i aluminium od złomu żelaznego.

PRZEGLĄD

  • Firma TOMRA Sorting oferuje różne konfiguracje dla różnych zadań i warunków sortowania.
  • System X-TRACT jest dostępny wraz z technologią transmisji (XRT) i fluorescencji rentgenowskiej (XRF).
  • Wyposażony w DUOLINE® i SUPPIXX®

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z naszym zespołem. 

Kluczowe cechy

Technologia XRF

Fluorescencja rentgenowska (XRF) umożliwia wykrycie istniejących pierwiastków w cząstkach. Materiał jest pobudzany niskoenergetycznym promieniowaniem rentgenowskim i fluorescencja uwalnia określony pierwiastek. Dzięki rozpraszającemu energię czujnikowi rentgenowskiemu można zmierzyć fluorescencję. Dane zostaną przetworzone i w wyniku analizy będą dostępne informacje o obecności pierwiastków i ich stężeniu. Te informacje są połączone z dodatkowymi danymi z czujnika EM, który wykorzystuje technologię SUPPIXX® w celu określenia położenia i wielkości obiektu – po czym obiekt jest precyzyjnie usuwany przez zespół z zaworami.

Technologia XRT

System X-TRACT (XRT) wykorzystuje elektryczne źródło promieniowania rentgenowskiego, które wytwarza promieniowanie w szerokim paśmie częstotliwości. Promieniowanie to przenika przez segregowany materiał, a kiedy osłabnie, dociera do aparatu rentgenowskiego z czujnikiem DUOLINE®, który wykorzystuje dwie niezależne linie mierników o różnej wrażliwości widmowej. Dane dostarczone przez ten czujnik są klasyfikowane za pomocą szybkiego przetwarzania promieni rentgenowskich TOMRA Sorting. W ten właśnie sposób, niezależnie od grubości materiału, można zidentyfikować jego gęstość atomową.