Podziel się tą stroną

Technologia recyklingu

Czujniki są jak sokole oczy Wykrywanie to najważniejszy element sortowania. Czujniki znajdujące się w maszynach TOMRA mają „sokoli wzrok”; widzą więcej, więc mogą dostarczać więcej informacji. Jako globalny pionier w dziedzinie sortowania opartego na czujnikach TOMRA kontynuuje opracowywanie znacznie lepszych, nowszych czujników.

Rozwiązania do sortowania firmy TOMRA zapewniają szeroki zakres zaawansowanych technik wykrywania umożliwiających identyfikację i oddzielanie wielu różnych materiałów.

Czujniki dużej rozdzielczości dostępne w rozwiązaniach TOMRA działają z prędkością 320 000 punktów skanowania na sekundę. Oznacza to, że nawet najmniejsze obiekty nie przejdą przez sieć wykrywania, a duże obiekty mogą być skanowane z o wiele większą precyzją niż wcześniej.

Zasada sortowania


Wszystkie maszyny TITECH działają w oparciu o tę samą podstawową zasadę. Materiał wejściowy zsuwa się do zsypu lub jest transportowany na przenośniku taśmowym przez obszar czujników. Uzyskane informacje są przetwarzane elektronicznie, tak aby w zależności od ustalonych kryteriów sortowania wykrywane materiały były selektywnie odrzucane ze strumienia odpadów do oddzielnej komory za pomocą precyzyjnych podmuchów sprężonego powietrza.

Technologia czujników


Rozpoznawanie kolorów (COLOR)

Materiał jest rozpoznawany w oparciu o swój kolor. Możliwości tych czujników wychodzą poza widzialne spektrum światła i obejmują wykrywanie w podczerwieni, ultrafiolecie i innych zakresach częstotliwości fal.

Bliska podczerwień (NIR)

Materiał jest rozpoznawany w oparciu o specyficzne i unikatowe właściwości spektralne odbitego światła.

Promieniowanie rentgenowskie (XRT)

Materiał jest rozpoznawany w oparciu o gęstość atomową.

Czujnik elektromagnetyczny (EM)

Metale są rozpoznawane na podstawie ich przewodności i przenikalności.

Spektrometria wizualna (VIS)

Rozpoznawane są wszystkie kolory z widzialnego spektrum zarówno w przypadku przezroczystych, jak i nieprzezroczystych obiektów.

Fluorescencja rentgenowska (XRF)

Materiały są rozpoznawane na podstawie ich charakterystyki atomowej.