Podziel się tą stroną

Paliwo alternatywne RDF

Jednym ze sposobów, w których wartości zawarte w odpadach mogą być wykorzystywane, jest traktowanie ich jako paliwa. Paliwo alterantywne (RDF) jest określeniem stosowanym w odniesieniu do materiałów o dużej wartości opałowej (zwykle około 18 megadżuli na kilogram masy), które uzyskuje się z odpadów. Odbiorcami takiego materiału mogą być cementownie i elektrownie.

Technologia TOMRA Sorting wykorzystywana jest od dawna w wielu zakładach w całej Europie do wytwarzania paliwa alternatywnego z różnych strumieni odpadów w zależności od konkretnych potrzeb użytkowników. Głównym celem jest pewność, że uzyskane z odpadów paliwo alternatywne RDF zawiera niewielką ilość chloru, zwykle poniżej 0,7% wagowo. TOMRA Sorting jest w stanie to osiągnąć poprzez wydzielenie „dobrego” materiału („sortowanie pozytywne ”) lub przez wyeliminowanie „złego” materiału ze strumienia, takiego jak na przykład drobne elementy z PCV („sortowanie negatywne ”).

Analiza online zanieczyszczeń

Zapewnienie wysokiej jakości paliwa alternatywnego (RDF) przez analizę losowo pobranych próbek stwarza problemy. Dla przykładu analiza losowo pobranych próbek dostarcza jedynie znikomą ilość danych, a wyniki analiz laboratoryjnych często różnią się od siebie. Ponadto bezpośrednia i szybka interwencja w proces między pobraniem próbek i ich analizą jest niemożliwa. Losowe pobieranie próbek jest niezbędne na przykład do zbadania zawartości wody. Przekroczenie żądanych parametrów może spowodować trwałe uszkodzenia urządzeń spalania oraz obniżyć wartość opałową. Bezpieczna prewencja wymaga dokładnej, ciągłej analizy. Jest to prawie niemożliwe przy stosowaniu próbek losowych.

Stosując analizę online, parametry jakościowe paliwa uzyskiwanego z odpadów mogą być określane całkowicie automatycznie i w sposób ciągły.

Duża ilość rzetelnych pomiarów ma przewagę nad selektywną analizą próbek losowych przeprowadzaną w laboratoriach. Zapewnia to również bardziej miarodajne wyniki. AUTOSORT wykorzystuje czujniki bliskiej podczerwieni (NIR) w celu określenia zawartości chloru i wody poczas trwania procesu. Stałe monitorowanie w czasie rzeczywistym pozwala utrzymać optymalną jakość produkowanego paliwa alternatywnego.

Powiązane produkty