Podziel się tą stroną

Metale nieżelazne | Złom postrzępiarkowy

Powszechne stosowanie urządzeń elektronicznych stworzyło ogromny popyt na sortowanie metali nieżelaznych, takich jak miedź i aluminium. W celu ponownego wykorzystania, frakcje metali nieżelaznych muszą odznaczać się wysokim stopniem czystości. Dzięki wydajnej technologii sortowania TOMRA, sortowanie tych materiałów z odpadów metalowych jest pod każdym względem opłacalne.

Wydajne sortowanie metali nieżelaznych i technologia recyklingu TOMRA Sorting przynoszą korzyści operatorom rozdrabniarek, operatorom procesów przepływowo-grawitacyjnych i zakładom przetopu aluminium. Operatorzy rozdrabniarek mogą wydzielić indywidualne frakcje ze zmieszanego strumienia, co zapewnia znacznie wyższą wartość rynkową. Operatorzy zakładów z procesami przepływowo-grawitacyjnymi mogą samodzielnie wytwarzać i sprzedawać czyste produkty końcowe, co oznacza, że ich inwestycja szybko się zamortyzuje. Po mokrej obróbce produkt aluminiowy nadal zawiera zanieczyszczenia i jego koncentracja może być zwiększona dzięki zastosowaniu technologii sortowania TOMRA, a następnie sprzedać go ze znacznie większym zyskiem.

Konieczność sortowania coraz to mniejszych drobin ciągle wzrasta. TOMRA Sorting oferuje systemy z przenośnikiem i rynną swobodnego spadku, które są w stanie wydzielić bardzo drobne ziarna metali nieżelaznych, poprzez efektywną detekcję i sortowanie materiałów takich jak miedź, mosiądz, aluminium, tak aby wytworzyć wysokiej jakości produkty.
 

Powiązane produkty