Podziel się tą stroną

Sortowanie metali

Zapotrzebowanie na wysokiej jakości złom i surowce wtórne rośnie. Dzięki swojej wszechstronnej technologii wspomaganej czujnikami, TOMRA Sorting już od ponad dwudziestu lat oferuje systemy sortowania metali bazujące na czujnikach przeznaczone dla wyjątkowego odzysku metali i sortowania.

Metal Sorting

Wzrasta liczba krajów, których przepisy narzucają obowiązek przetwarzania materiałów, sortowania złomu i odzyskiwania wartościowych surowców, aby zmiejszyć ilość odpadów przeznaczonych do składowania. TOMRA Sorting pomaga swoim klientom w zakresie skutecznego i efektywnego sortowania odzyskanego złomu, co przyczynia się do wzrostu jakości uzyskanego produktu oraz przynosi trwałe korzyści ekonomiczne i środowiskowe.