Sürdürebilirlik

Sürdürebilirlik

TOMRA, atıksız bir dünyaya olanak sağlamak için gezegenimizin kaynaklarını elde etme, kullanma ve yeniden kullanma biçimimizi dönüştürmek için çalışıyor.

TOMRA'nın çözümleri kaynak kıtlığı ve tüketim, sürdürülebilir olmayan tüketim, iklim değişikliği, kentleşme ve doğadaki atıklar ile ilgili sürdürülebilirlik zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. TOMRA'da sürdürülebilirlik konusundaki mevcut odak noktamız ve hedefimiz, sürdürülebilirliğin tüm bağlamlarda şirket genelinde doğal bir düşünme ve iş yapma biçimi olduğu bir noktaya ulaşmaktır.

Stratejimiz

 • Karla kaplı dağ tepeleri
  Karla kaplı dağ tepeleri

  Tutku

  Tamamen döngüsel bir iş haline gelirken ve güvenli, adil ve kapsayıcı olurken, Kaynak Devrimi'ne liderlik etmek. Üç aşamalı bir sürdürülebilirlik hedefi, neyi başarmak istediğimizi açıklamaktadır.
 • Odak alanları
  Odak alanları

  Odak alanları

  Beş stratejik odak alanı, sürdürülebilirlik çabalarımızı en önemli olduğu ve en büyük etkiyi yaratabileceğimiz noktalara yönlendirir.
 • Hedefler
  Hedefler

  Hedefler

  On beş sürdürülebilirlik hedefi, daha fazla etki yaratmaya ve sürdürülebilirlik hedefimizi gerçekleştirmeye yönelik eylemleri yönlendirir. 

TOMRA'nın Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine olan bağlılığı

TOMRA, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG'ler) ulaşma konusunda tam bir bağlılık içindedir. "Kaynak Devrimi liderleri" olarak sürdürülebilir gelişim, iş modelimizin ve stratejimizin merkezinde yer almaktadır. TOMRA, kaynak tasarruflu, düşük karbonlu bir ekonomiye zorunlu geçişte bir çözüm sağlayıcısıdır. Sürdürülebilir ürün ve çözümlere yönelik artan taleple birlikte, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin birçoğunda önemli olumlu etkiler yaratmamız için fırsatlar da bulunmaktadır. Faaliyetlerimizin bir değerlendirilmesi, özellikle katkımızın en fazla etkiyi sağladığı SDG'yi ortaya koymaktadır: SDG 12 - Sorumlu tüketim ve üretim.

Her bir SDG hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki resimde yer alan dairelere tıklayın.

Sorumlu Tüketim ve Üretim

Sürdürülebilir tüketim ve üretim - "daha azıyla daha fazlasını ve daha iyisini yapmayı" hedefler. TOMRA'nın "Kaynak Devrimi'ne öncülük etme" vizyonu ve bizim "optimum kaynak verimliliği için sensör temelli çözümler oluşturma" misyonumuz bu gündeme tam olarak uyuyor. Tüm iş birimlerimiz, aşağıdakiler dahil olmak üzere, SDG'nin 12 alt hedefinin birçoğu üzerinde olumlu etki yaratmaktadır: Doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde yönetmek; gıda atıklarını ve gıda kaybını
azaltmak; geri dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla atıkları önlemek ve azaltmak; sürdürülebilir gelişim ve doğa ile uyumlu yaşam tarzları için ortaklıklar ve eğitim.

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Sürdürülebilir atık yönetimi için ayıklama çözümleri.

Endüstriyel İnovasyonlar ve Altyapı

Kaynak verimliliği için teknolojik inovasyonlar.

Su Altı Yaşamı

Plastik kirliliği için, toplama sistemleri ve kapalı döngü geri dönüşüm yoluyla karadaki musluğu kapatmak.

Sıfır Açlık

Tarımsal verimi artıran ve üretim ve tedarik zincirleri boyunca gıda kaybını azaltan gıda ayıklama çözümleri.

İklim Hareketi

Geri dönüşüme yönelik toplama ve ayıklama çözümleri ile hem malzeme üretiminden hem de atık yönetiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını önlemek.

Destekleyici ve Kesişen Hedefler

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 5, 8 ve 17, çalışma şeklimiz ile olumlu bir etki yaratmaya çalıştığımız, destekleyici, kesişen hedeflerdir. TOMRA'da, bu Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini "çalışma izni"mizin bir parçası olarak sağlamayı düşünüyoruz.

TOMRA'da Sürdürülebilirlik

Nicolai Prytz
Nicolai Prytz
Director Sustainability and Strategy
Telefon: +47 97 67 97 63