Det vakre med transformasjon

I TOMRA er transformasjon kjernen i alt vi gjør. Vi transformerer ideer og teknologi for å skape intelligente og banebrytende verktøy. Gjennom samarbeid gjør vi komplekse utfordringer om til verdifulle løsninger, og vi forvandler bedrifter til mer lønnsomme og bærekraftige virksomheter.

Utvalgte artikler om TOMRA

Menn som arbeider på en KI-drevet avfallssorteringsmaskin fra TOMRA
News

TOMRA styrker sin posisjon innen kunstig intelligens med en eierandel på 25 prosent i PolyPerception, et oppstartsselskap innen avfallsanalyse

TOMRA og PolyPerception, et banebrytende oppstartsselskap innen avfallsanalyse, utvider sitt strategiske samarbeid innen kunstig intelligens.

Les mer om TOMRAs samarbeid med PolyPerception
Blandede tekstiler på et TOMRA sorteringsbånd
News

Transforming Textiles: TOMRAs nye utredning presenterer løsninger for den sirkulære verdikjeden

TOMRA, en pioner innen automatisert tekstilsortering, presenterer sin nyeste utredning med tittelen «Transforming Textiles: 4 nøkkelholdninger for å muliggjøre tekstilsirkularitet». Denne utredningen tar for seg tekstilindustriens nåværende status, strategier og teknologier som er nødvendige for overgangen til en sirkulær verdikjede.

Les mer om TOMRAs utredning om tekstilsirkularitet
Illustrasjon som viser elementer i et regulerende rammeverk som er i tråd med 1,5 graders global oppvarming
News

Utredning: 2040-visjonen for en bærekraftig fremtid krever en radikal revurdering av EUs material- og avfallspolitikk

En nytenking rundt vårt forhold til ressurser gjennom EUs rammedirektiv om avfall er avgjørende for at EU skal fortsette med nyskaping og lede verden mot en sirkulær økonomi innen 2040.

Les mer om 2040-visjonen i utredningen

Våre løsninger

 • To tomme flasker på en blå bakgrunn

  Innsamling og pant

  Vi endrer samfunnets vaner slik at verdifulle ressurser bevares i et kontinuerlig kretsløp av bruk og gjenbruk.
  Panteløsninger
 • TOMRA Food Hver ressurs teller

  Mat

  Vi transformerer den globale matproduksjonen for å øke matsikkerheten og redusere matsvinn ved å sørge for at hver ressurs teller.
  Sorteringsløsninger for mat
 • Resirkulering av plastflasker og avfall

  Resirkulering av avfall og metall

  Vi transformerer ressursgjenvinningen gjennom avanserte løsninger for avfalls- og metallsortering som gir avfallet verdi.
  Resirkulering av avfall og metall
 • Diamanter

  Gruvedrift

  Vi endrer måten vi behandler essensielle naturressurser på for å gjenvinne mest mulig og minimere vårt økologiske fotavtrykk.
  Sorteringsløsninger for gruvedrift