Destek kalitesi TOMRA Recycling

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİMİZ

Sensör temelli ayıklama yoluyla kaynak geri kazanımında devrim yaratan yenilikçi çözümler, TOMRA Sorting GmbH için her zaman ön planda olmuştur. TOMRA, 40 yılı aşkın süredir sektör lideri olarak, gezegeni daha sürdürülebilir hale getirmek için dünyanın kaynakları toplama, yönetme ve yeniden kullanma şeklini değiştiriyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi - ISO 45001

ISO 45001 belgelendirmesi

Kalite yönetim sistemi - ISO 9001

ISO 90001 belgelendirmesi

Çevre yönetim sistemi - ISO 14001

ISO 14001 belgelendirmesi