beyaz kitap

Sürdürülebilir bir gelecek için 2040 vizyonu, AB malzeme ve atık politikasının radikal bir şekilde yeniden düşünülmesini gerektiriyor

Kaynaklarla olan ilişkimizi Atık Çerçeve Direktifi (WFD) aracılığıyla yeniden düzenlemek, AB'nin yenilik yapmaya devam etmesi ve 2040 yılına kadar döngüsel bir ekonomiye ulaşmada dünyaya liderlik etmesi açısından hayati önem taşımaktadır.

Bunlar, Handelens Miljøfond, Minderoo Vakfı, TOMRA ve Zero Waste Europe tarafından bugün yayınlanan ve birliğin vatandaşları için sürdürülebilir bir gelecek yaratma yolunda ilerlemesini sağlamak üzere gereken acil adımları özetleyen Beyaz Kitap'ın bulgularıdır.

Eunomia Research & Consulting tarafından geliştirilen Beyaz Kitap, döngüsellik yolunda ilerleyen bir ekonomide toplumun malzeme ve ürünleri daha verimli kullanacağı 2040 yılına yönelik bir vizyon ortaya koymaktadır.

1975'ten bu yana AB'nin bu alandaki politikasına yön veren Atık Çerçeve Direktifi'nin yaklaşan revizyonu, döngüsel bir ekonomi için tutarlı ve istikrarlı bir politika çerçevesi tasarlama fırsatı sunuyor; ancak revizyonun kapsamı şu anda AB'yi doğru rotaya oturtmak için yeterli değildir.

Handelens Miljøfond CEO'su Cecilie Lind şöyle diyor: "Bu Beyaz Kitap, 2040 yılına kadar sürdürülebilir ve döngüsel bir ekonomi inşa etmek için malzeme ve atık politikasına yaklaşımımızı yeniden düşünmenin aciliyetini ortaya koymaktadır ve Atık Çerçeve Direktifinin revizyonu bu hedefe ulaşmakta kritik bir adımdır."

Atık Çerçeve Direktifinin, 1,5 derecelik küresel ısınma ile tutarlı çerçeveyi gösteren bir grafikle yeniden tasarlanması

Gerçek anlamda döngüsel bir ekonomi, ürün ve malzemeleri mümkün olduğunca uzun süre dolaşımda tutan, malzeme ve ürün kullanımımızı yönetmek için dijital teknoloji, sistem ve verilerden tam olarak yararlanan bir hizmet ekonomisine odaklanarak, işlenmemiş kaynakların çıkarılması ve kullanılmasının büyük ölçüde azaltılması anlamına gelir.

Beyaz Kitap aynı zamanda, bu değişiklikleri etkin ve geniş ölçekte gerçekleştirecek bir politika çerçevesi için plan sunmakta ve tek pazarın gücünden yararlanarak, işletmelere malzeme tüketimini azaltırken refah ve kârlılık sağlamak için gerekli yeni iş modellerine yatırım yapma konusunda güven vermektedir.

Zero Waste Europe'un Kurucu Direktörü Joan Marc Simon şöyle ekliyor: "AB'nin vatandaşların, işletmelerin ve kuruluşların doğru tercihleri yapmalarını kolaylaştırması ve ucuzlatması şarttır. AB politikalarını amaca uygun hale getirmediğimiz sürece, mevcut verimsiz doğrusal al-kullan-at ekonomik modellerinden uzaklaşamayız."

Beyaz Kitap, WFD'nin kısa vadede (2026 yılına kadar) aşağıdakileri sağlayacak şekilde revize edilmesini önermektedir:

  • Ürünlerin yeniden kullanımı, onarımı ve yeniden üretimi için daha yumuşak bir düzenleme ve yeniden kullanım sistemlerinin gerektirdiği çevresel performans konusunda sektör için netlik.
  • Genişletilmiş üretici sorumluluğu (EPR) kapsamı ve uygulamasında daha fazla tutarlılık ve 'yüksek kaliteli' geri dönüşümü karakterize eden daha ayrıntılı bir geri dönüşüm hiyerarşisi.
  • Atıkların arıtılması ve bertarafının hızla karbondan arındırılması için destekleyici bir ortam.

 

Nihayetinde WFD'nin 2029 yılına kadar bir Kaynaklar Çerçeve Direktifine dönüştürülmesi gerekecektir; bu da çerçevenin kapsamını ve görev alanını kaynak tüketiminin azaltılmasını içerecek şekilde genişletecek ve karbonsuzlaştırmayı en üst düzeye çıkarmak için farklı malzeme türlerinin kullanımını yönlendirecek bir malzeme uygulama hiyerarşisini getirecektir.

Minderoo Vakfı'nda bilim insanları ve politika uzmanlarından oluşan bir ekibi yöneten Dr. Marcus Gover şunları söyledi "Döngüsel bir ekonomide, tüketiciler daha uzun süre dayanan daha yüksek kaliteli ürünlerin avantajlarından yararlanırken, aynı zamanda plastik gibi malzemelerin, özellikle de giysi ve lastiklerdeki mikroplastiklerin çevremiz üzerindeki zararlı etkileri azalacaktır."

Wolfgang Ringel, Senior Vice President Group Public Affairs at TOMRA şunları söylüyor: "Çöpe atılan değerli malzemelerin uygun şekilde toplanması, ayıklanması ve geri dönüştürülmesini teşvik etmek için daha fazla şey yapılması gerekiyor. Kaynakların kullanımı ve sorumlu bir şekilde ele alınmasını kapsayan yasal olarak tanımlanmış (diğer bir deyişle zorunlu) yükümlülüklerin uygulanması, toplum ve gezegenimiz için sürdürülebilir bir gelecek sağlamanın ileriye dönük bir yoludur."

Eunomia Research & Consulting Politika Başkanı Dr. Chris Sherrington şöyle tamamladı: "Önümüzdeki altı ay boyunca, inovasyonu teşvik edebilecek ve işletmelere yatırım yapma, yenilik yapma ve döngüsel ekonomiye geçişi sağlama konusunda güven verebilecek bir düzenleyici çerçevenin tasarlanmasına yardımcı olacak fikirlerimiz üzerinde paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu değişikliklerin yapılması gerektiğini biliyoruz; en iyisi şimdi harekete geçmek ve bunu yapmanın en iyi yolunu belirlemek için açık, şeffaf ve işbirliğine dayalı bir şekilde birlikte çalışmaktır."

Küresel ısınmanın 1,5 derece olması ile tutarlı bir düzenleyici çerçevenin unsurlarını gösteren çizim

"Atık Çerçeve Direktifini Yeniden Tasarlamak" isimli beyaz kitabı indirin

Beyaz kitabı indirmeye git