Bæredygtighed

Bæredygtighed

TOMRA arbejder på at transformere den måde, vi indhenter, bruger og genbruger planetens ressourcer på for at muliggøre en verden uden affald.

TOMRAs løsninger kan hjælpe med at løse bæredygtighedsudfordringer i forbindelse med ressourcemangel og -udtømning, ikke-bæredygtigt forbrug, klimaforandringer, urbanisering og affald i naturen. Vores nuværende fokus og ambition for bæredygtighed hos TOMRA er, at vi ønsker at komme til et punkt, hvor bæredygtighed er den naturlige måde at tænke og drive forretning på på tværs af virksomheden i alle sammenhænge.

Vores strategi

 • Bjergtoppe dækket af sne
  Bjergtoppe dækket af sne

  Målsætning

  At lede ressourcerevolutionen, samtidig med at vi bliver en fuldt cirkulær virksomhed og er sikre, retfærdige og inkluderende. En tredobbelt bæredygtighedsmålsætning beskriver, hvad vi ønsker at opnå.
 • Fokusområder
  Fokusområder

  Fokusområder

  Fem strategiske fokusområder styrer vores bæredygtighedsindsats, hvor de betyder mest, og hvor vi kan have den største indvirkning.
 • Mål
  Mål

  Mål

  Femten bæredygtighedsmål driver handling mod større påvirkning og realisering af vores bæredygtighedsmålsætning. 

TOMRAs engagement i verdensmålene for bæredygtig udvikling

TOMRA er fuldt ud engageret i at opfylde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG'er). Som "ledere af ressourcerevolutionen" er bæredygtig udvikling kernen i vores forretningsmodel og strategi. TOMRA er en løsningsudbyder i den nødvendige overgang til en ressourceeffektiv økonomi med lavt CO2-udslip. Med den stigende efterspørgsel efter bæredygtige produkter og løsninger er der muligheder for, at vi kan levere markante positive effekter på tværs af flere af verdensmålene. En vurdering af vores aktiviteter afslører især på SDG, hvor vores bidrag giver den største effekt: SDG 12 – Ansvarligt forbrug og produktion.

Klik på cirklerne på illustrationen nedenfor for at læse mere om hvert SDG.

Ansvarligt forbrug og produktion

Bæredygtigt forbrug og produktion – sigter mod at "gøre mere og bedre med mindre." TOMRAs vision om at "føre an i ressourcerevolutionen" og vores mission om "at skabe sensorbaserede løsninger til optimal ressourceproduktivitet" passer perfekt ind i denne dagsorden. Alle vores forretningsenheder har en positiv indvirkning på flere af de 12 SDG-delmål, herunder: Bæredygtig håndtering af naturressourcer; reducere madspild og mad
tab, forebyggelse og reduktion af affald gennem genanvendelse og genbrug, partnerskaber og uddannelse for bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Sorteringsløsninger til bæredygtig affaldshåndtering.

Brancheinnovationer og infrastruktur

Teknologiske innovationer til ressourceproduktivitet.

Livet under vandet

Lukning for vandhanen på land for plastforurening gennem indsamlingssystemer og genanvendelse i et lukket kredsløb.

Ingen sult

Fødevaresorteringsløsninger, der øger landbrugsudbyttet og reducerer fødevarespild i produktions- og forsyningskæder.

Klimaindsats

Undgå kulstofudledninger fra både materialeproduktion og affaldshåndtering gennem indsamlings- og sorteringsløsninger til genanvendelse.

Støttende og tværgående mål

SDG 5, 8 og 17 er støttende, tværgående mål, hvor vi stræber efter at have en positiv indvirkning gennem den måde, vi arbejder på. Hos TOMRA betragter vi det at opfylde disse SDG'er som en del af vores "licens til at drive virksomhed".

Bæredygtighed @TOMRA

Nicolai Prytz
Nicolai Prytz
Director Sustainability and Strategy
Telefon: +47 97 67 97 63