Tilgængelighedserklæring for tomra.com

Overensstemmelsesstatus

Retningslinjerne for tilgængelighed af webindhold (WCAG) definerer krav til designere og udviklere for at forbedre tilgængeligheden for personer med handicap. De definerer tre overensstemmelsesniveauer: Niveau A, Niveau AA og Niveau AAA.

Webstedet tomra.com er delvist i overensstemmelse med WCAG 2,1 niveau AA. Delvis overensstemmelse betyder, at nogle dele af indholdet ikke fuldt ud overholder tilgængelighedsstandarden.

Den seneste WCAG-revision af vores websted baseret på WCAG-evalueringsmetoden blev udført i marts 2023 af ItumX AS’ medarbejder Bogdan Cerovac, Web Accessibility Specialist. Resultaterne af denne audit viste, at 25 ud af 50 WCAG-succeskriterier på niveau A og AA mislykkedes, 17 bestod, 7 var ikke relevante, og 1 kunne ikke testes. Mellem marts og juni 2023 gjorde vi en stor indsats for at forbedre de kritiske tilgængelighedsproblemer, og det vil vi fortsætte med i fremtiden.

Feedback

Vi anerkender, at tilgængelighed af webstedet skal ses som en kontinuerlig proces, og vores ambition er løbende at forbedre og opnå et meget højt niveau af tilgængelighed. Fortæl os, hvis du støder på hindringer for tilgængelighed på tomra.com, så vi kan bestræbe os på at løse eventuelle problemer rettidigt.

Vi vi meget gerne modtage din feedback om tilgængeligheden på tomra.com, som du kan give ved at kontakte os på en af følgende måder:

 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +47 66 79 91 00
 • Besøgsadresse: Drengsrudhagen 2, Asker, 1385, Norge
 • Adresse: Drengsrudhagen 2, Asker, 1385, Norge

Vi svarer normalt på feedback inden for en arbejdsuge.

Kompatibilitet med browsere og assisterende teknologi

Tomra.com-webstedet er designet til at være så kompatibelt som muligt med de mest almindeligt anvendte kombinationer af assisterende teknologi og browsere. Webstedet er muligvis ikke fuldt kompatibelt eller giver muligvis ikke den bedste brugeroplevelse eller fungerer i nogle tilfælde ikke korrekt ved brug af følgende:

 • Internet Explorer
 • browsere, der er ældre end de tre seneste versioner end den nyeste med større opdateringer
 • mobile operativsystemer, der er mere end fem år gamle

Tekniske egenskaber

tomra.com's tilgængelighed er afhængig af følgende teknologier for at kunne fungere sammen med den specifikke kombination af webbrowser og eventuelle assisterende teknologier eller plugins, der er installeret på din computer:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Disse teknologier anvendes til at sikre overensstemmelse med de anvendte tilgængelighedsstandarder.

Begrænsninger og alternativer

På trods af vores bedste bestræbelser på at sikre tomra.com's tilgængelighed kan der være nogle begrænsninger. Nedenfor beskrives aktuelt kendte begrænsninger og mulige løsninger. Kontakt os, hvis du bemærker et problem, der ikke er anført nedenfor.

 1. Manglende alternative tekster: Nogle dele af indholdet har manglende eller forkerte tekstalternativer, f.eks. billeder, infografik, videoer og podcasts. Vi arbejder hen imod en systematisk alternativ tekstpolitik, der sikrer, at alle indholdsleverandører leverer tilstrækkelige alternative tekster. Fortæl os, hvis du støder på et problem, så vil vi gøre vores bedste for at give dig et alternativ.
 2. Overskrifter og dokumentoversigt: Nogle sider har en suboptimal overskriftsstruktur, der giver en ulogisk dokumentoversigt, og i nogle tilfælde bruges overskrifter ikke til at definere dokumenthierarkiet, men til at dekorere tekst eller definere citater. Vi arbejder på at håndtere disse tilfælde ved at implementere en logisk og hierarkisk semantisk overskriftsstruktur. Dokumentoversigten kan være sværere at opfatte på nogle sider, men det skal stadig være muligt at forstå indholdet. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere oplysninger.
 3. Tabeller: Nogle tabeller leverer eller afspejler ikke nødvendig semantik på kodeniveau, fordi nogle tabelkomponenter ikke er blevet anvendt korrekt, eller den korrekte semantik ikke er blevet anvendt. Vi arbejder på semantisk understøttelse i kode og arbejder på at implementere fuldt tilgængelige tabeller i vores indhold. Fortæl os, hvis du har brug for alternative formater i stedet for tabeller eller anden information.
 4. Visse former og avancerede interaktive komponenter: Nogle formularer og avancerede interaktive komponenter som facetteret søgning, infografik om bæredygtighed osv. fungerer muligvis ikke sammen med alle assisterende teknologier. Dette skyldes, at nogle af de anvendte komponenter ikke overholder WCAG og kræver ekstra indsats for at være mere tilgængelige. Vi fokuserer løbende på at rette vigtige interaktive komponenter baseret på popularitet og vigtighed. Fortæl os, hvis du oplever problemer med at bruge formularer og interaktive komponenter, så vi kan prioritere bedre og øge tilgængeligheden så hurtigt som muligt.
 5. Google Maps: Vi bruger Google Maps til at vise vores placeringer og meget mere. Geospatiale oplysninger på nettet er utilstrækkeligt dækket af webstandarder og fejler næsten altid på nogle punkter i WCAG. Dette kan skabe betydelige hindringer for effektiv brug for visse persongrupper, især personer, der ikke kan se skærmen. Google arbejder på nogle forbedringer, men har ikke opnået overensstemmelse, da det er meget svært at levere alle nødvendige oplysninger i tekstform alene. Kontakt os, hvis du har brug for alternative beskrivelser.

Vurderingsmetode

TOMRA Systems ASA vurderede tilgængeligheden af TOMRA.com gennem en manuel evaluering foretaget af en certificeret webtilgængelighedsspecialist baseret på WCAG’s evalueringsmetode.

Formelle klager

Fortæl os på [email protected], hvis du oplever problemer med tilgængeligheden, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt og gør vores bedste for at finde løsninger. Hvis du ønsker at registrere en formel klage vedrørende tilgængelighed, kan du gøre det via vores notifikationsportal.

Denne erklæring blev oprettet den 20. juni 2023 ved hjælp af W3C Accessibility Statement Generator Tool.