TOMRAs privatlivsmeddelelse for rekruttering

I henhold til art. 13, 14 og 21 GDPR informerer denne privatlivsmeddelelse dig om, hvordan vi, TOMRA, behandler dine personoplysninger, når du ansøger om et job, der er annonceret af os. Denne privatlivspolitik beskriver også dine valg vedrørende brug af, adgang til og berigtigelse af dine personoplysninger, hvis du ansøger om et job, der er annonceret af os. Derudover beskriver privatlivsmeddelelsen de oplysninger, vi indsamler fra dig, og hvordan de kan gemmes og behandles i TOMRA Recruit-systemet. TOMRA Recruit-systemet er ansøgersporingssystemet for TOMRA Group.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

TOMRA Recruit indsamler følgende jobansøgeroplysninger, hvor disse videregives til os:

Alle jobsøgere::

 • Indsigt i og analyser af kampagneengagement
 • Kandidatens navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Kontaktoplysninger
 • Erhvervserfaring
 • Uddannelse
 • CV
 • Opsigelsesvarsel
 • Lønforventninger
 • Kørekortnummer
 • Tidligere oplysninger, hvis du har arbejdet for TOMRA (alle lande undtagen Tyskland)
 • Juridisk ret til at arbejde (alle lande undtagen Tyskland)

For nogle lande::

 • Straffeattest (kun for Kina, New Zealand og Australien)
 • Skader og medicinske lidelser (kun for USA, Kina, New Zealand og Australien)

 

Oplysninger, der kun indsamles til myndighedsrapporteringsformål:

 • Køn (for USA, New Zealand og Australien)
 • Etnicitet (for USA, New Zealand og Australien)
 • Veteranstatus (for USA)
 • Handicap (for USA, New Zealand og Australien)

Formål med og retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at træffe en beslutning om etablering af et praktik-, lærlinge- eller ansættelsesforhold hos os. Retsgrundlaget for dette er art. 6 (1) lit. b i GDPR til indledning eller gennemførelse af kontraktforhold. Derudover behandles dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt for at opfylde juridiske forpligtelser (art. 6 (1) lit. c i GDPR), eller det er påkrævet for at forsvare retskrav mod os (art. 6 (1) lit. f i GDPR). Med dit frivillige samtykke kan vi behandle dine oplysninger for at analysere kandidatengagement under rekrutteringskampagner med henblik på at nå bredere ud. Retsgrundlaget for dette er art. 6 (1) lit. a i GDPR. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage uden at angive nogen grund, og dine oplysninger vil derefter blive slettet.

Krav om afgivelse af personoplysninger

Du er ikke forpligtet til at give oplysninger om dine personoplysninger. Bemærk dog, at hvis du ikke afgiver bestemte personoplysninger under ansøgningsprocessen, vil vi ikke være i stand til at etablere et ansættelsesforhold med dig. Vi anbefaler, at du kun oplyser de personoplysninger i din ansøgning, der er nødvendige for at gennemføre ansøgningen.

Talentpulje

Hvis vi i første omgang afviser din ansøgning, kan vi bede om dit samtykke til at gemme dine personoplysninger i vores talentpulje efter afslutningen af den specifikke ansøgningsproces. Det giver os mulighed for at holde kontakten med talentfulde ansøgere og informere dem om passende ledige stillinger i fremtiden.

Lagringen og behandlingen af dine ansøgeroplysninger i vores talentpulje er baseret på retsgrundlaget i art. 6 (1) lit. a i GDPR, dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage uden at angive nogen grund, og dine oplysninger vil derefter blive slettet.

Hvornår og hvordan vi deler dine personoplysninger med andre

Vi videregiver kun dine personoplysninger inden for vores virksomhed til de afdelinger og personer, som har brug for oplysningerne til opfyldelse af kontraktlige og juridiske forpligtelser eller til varetagelse af vores legitime interesser.

Oplysningerne vil være synlige for den ansættende leder for stillingen, den lokale HR/P&O-afdeling og tildelte systemadministratorer. Hvis ansættelsesprocessen administreres gennem et bureau, vil dine oplysninger være synlige for den udpegede person i bureauet. TOMRA har ikke til hensigt at overføre personoplysninger til et tredjepartssystem.

Overførsel til et tredjeland

Ansøgerstyringssystemet leveres af en virksomhed uden for EØS/EU. For at sikre de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved overførsel af dine personoplysninger til lande uden for dit hjemland har vi truffet passende sikkerhedsforanstaltninger (herunder indgåelse af en databehandleraftale eller -kontrakt, der indeholder de seneste standardkontraktbestemmelser og yderligere sikkerhedsforanstaltninger) for at sikre beskyttelse af dine personoplysninger og overholdelse af databeskyttelseslovgivningen.

Ingen automatiseret beslutningstagning

TOMRA Recruit anvender ikke automatiseret beslutningstagning i henhold til art. 22 i GDPR.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Kategori af information:   Information slettes efter:  

Brugere, der forlader TOMRA, deaktiveres i TOMRA Recruit, hvilket gør oplysningerne usynlige for direkte ledere. Oplysningerne slettes derefter automatisk 1 år efter deaktivering. Tildelte systemadministratorer vil have adgang til oplysninger for deaktiverede brugere, indtil de slettes.

Indsigt i og analyser af talentpuljekandidatkampagnens engagement opbevares i op til et år efter tilmelding, hvorefter de automatisk slettes sammen med kandidatoptegnelserne.

Hvis du bliver ansat, opbevarer vi dine personoplysninger under hele din ansættelse i overensstemmelse med medarbejderpolitikken, som vi giver dig, når du accepter ansættelsen.

Dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger

På ethvert tidspunkt, mens vi er i besiddelse af eller behandler dine personoplysninger, har du som den registrerede følgende rettigheder:

 • Du kan anmode om adgang til, rettelse, sletning eller opdatering af dine personoplysninger.
 • Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger eller anmode om portabilitet af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og brug af dine personoplysninger. Kontaktoplysninger til databeskyttelsesmyndigheder i EØS, Schweiz og visse ikke-europæiske lande (herunder USA og Canada) findes her.


For at udøve nogen af disse rettigheder bedes du kontakte os på [email protected] eller pr. post til TOMRA Systems ASA, Drengsrudhagen 2, 1385 Asker, Norge, Att.: Privatliv – Databeskyttelsesmedarbejder. Vi vil svare på din anmodning om at ændre, rette eller slette dine oplysninger inden for en rimelig tidsfrist og underrette dig om de foranstaltninger, vi har truffet.