hvidbog

2040-visionen for en bæredygtig fremtid kræver en radikal nytænkning af EU’s materiale- og affaldspolitik

Det er afgørende for, at EU fortsætter med at innovere og føre an i verden med henblik på at opnå en cirkulær økonomi inden 2040, at vi omstrukturerer vores forhold til ressourcer gennem affaldsrammedirektivet (WFD).

Det er resultaterne af en hvidbog, der blev offentliggjort i dag af Handelens Miljøfond, Minderoo Foundation, TOMRA og Zero Waste Europe, og som skitserer de skridt, der er nødvendige på den helt korte bane for at sikre, at unionen forbliver på rette spor for at skabe en bæredygtig fremtid for sine borgere.

Hvidbogen, der er udviklet af Eunomia Research & Consulting, opstiller en vision for 2040, hvor samfundet vil bruge materialer og produkter mere effektivt i en økonomi, der er godt på vej mod cirkularitet.

Den kommende revision af affaldsrammedirektivet, som har været retningsgivende for EU’s politik på dette område siden 1975, giver mulighed for at udforme en sammenhængende og konsekvent politisk ramme for en cirkulær økonomi – men omfanget af revisionen er i øjeblikket ikke tilstrækkeligt til at sætte EU på rette kurs.

Cecilie Lind, CEO i Handelens Miljøfond, udtaler: "Denne hvidbog viser, hvor vigtigt det er at genoverveje vores tilgang til materialer og affaldspolitik for at opbygge en bæredygtig og cirkulær økonomi inden 2040, og revisionen af affaldsrammedirektivet er et afgørende skridt i retning af at nå dette mål."

En nytænkning af affaldsrammedirektivet med en grafik, der illustrerer en ramme, som er i overensstemmelse med en global opvarmning på 1,5 grader

En ægte cirkulær økonomi ville betyde en meget reduceret udvinding og brug af nye ressourcer med fokus på en serviceøkonomi, der holder produkter og materialer i omløb så længe som muligt og gør fuld brug af digital teknologi, systemer og data til at styre vores brug af materialer og produkter.

Hvidbogen præsenterer også en ledsagende plan for en politisk ramme, der vil fremme disse ændringer effektivt og i stor skala og udnytte det indre markeds styrke til at give virksomhederne tillid til at investere i de nye forretningsmodeller, der er nødvendige for at skabe velstand og rentabilitet, samtidig med at materialeforbruget reduceres.

Joan Marc Simon, direktør og grundlægger af Zero Waste Europe, tilføjer: "Det er afgørende, at EU gør det nemmere og billigere for borgere, virksomheder og organisationer at træffe de rigtige valg. Medmindre vi tilpasser EU’s politikker til formålet, kan vi ikke bevæge os væk fra de nuværende ineffektive lineære økonomiske modeller, der bygger på princippet udvind-fremstil-bortskaf."

Hvidbogen foreslår en kortsigtet revision af affaldsrammedirektivet (inden 2026) for at give:

  • Lettere regulering af genanvendelse, reparation og genfremstilling af produkter samt klarhed for industrien om den miljømæssige ydeevne, der kræves af genanvendelsessystemer.
  • Større ensartethed i omfanget og anvendelsen af udvidet producentansvar (EPR) og et mere granulært genanvendelseshierarki, der kendetegner genanvendelse af "høj kvalitet".
  • Et miljø, der støtter hurtig dekarbonisering af behandling og bortskaffelse af affald.

 

I sidste ende burde affaldsrammedirektivet omdannes til et ressourcerammedirektiv inden 2029. Det ville udvide rammernes anvendelsesområde og opgaver til også at omfatte reduktion af ressourceforbruget og indføre et hierarki for anvendelse af materialer for at styre brugen af forskellige typer materialer med det formål at maksimere dekarboniseringen.

Dr. Marcus Gover, der leder et team af forskere og politiske eksperter hos Minderoo Foundation, siger: "I en cirkulær økonomi vil forbrugerne høste fordelene ved produkter af højere kvalitet, der holder længere, samtidig med at de reducerer den skadelige indvirkning, som materialer som plast, især mikroplast i tøj og dæk, har på vores miljø."

Wolfgang Ringel, Senior Vice President Group Public Affairs hos TOMRA, udtaler: "Der skal gøres mere for at fremme korrekt indsamling, sortering og genanvendelse af værdifuldt materiale, der blot smides ud. Implementering af juridisk definerede (med andre ord obligatoriske) forpligtelser, der dækker brugen af ressourcer og deres ansvarlige håndtering, er vejen frem for at sikre en bæredygtig fremtid for samfundet og vores planet."

Dr. Chris Sherrington, Head of Policy hos Eunomia Research & Consulting, konkluderer: "Vi glæder os til at samarbejde med interessenter i løbet af de næste seks måneder om vores ideer for at hjælpe med at designe en lovgivningsmæssig ramme, der kan fremme innovation og give virksomhederne tillid til at investere, innovere og sikre overgangen til en cirkulær økonomi. Vi ved, at disse forandringer skal finde sted. Det er bedst at handle nu og samarbejde på en åben, gennemsigtig og samarbejdsorienteret måde for at finde den bedste måde at gøre det på."

Illustration, der viser elementer af en lovgivningsmæssig ramme, som er i overensstemmelse med en global opvarmning på 1,5 grader

Download hvidbogen "Nytænkning af affaldsrammedirektivet"

Download hvidbogen