Bærekraft

Bærekraft

TOMRA arbeider for å endre hvordan vi innhenter, bruker og gjenbruker jordens ressurser for å muliggjøre en verden uten avfall.

TOMRAs løsninger kan bidra til å løse bærekraftsmessige utfordringer knyttet til knapphet på og utarming av ressurser, ikke-bærekraftig forbruk, klimaendringer, urbanisering og avfall i naturen. Det nåværende fokuset og ambisjonene for bærekraft i TOMRA er at vi ønsker å komme til et punkt der bærekraft er den naturlige måten å tenke og drive virksomheten på i hele selskapet, i alle sammenhenger.

Vår strategi

 • Snødekte fjelltopper
  Snødekte fjelltopper

  Ambisjon

  Lede ressursrevolusjonen samtidig som vi blir en helt sirkulær bedrift og er trygge, rettferdige og inkluderende. En tredelt bærekraftambisjon beskriver det vi ønsker å oppnå.
 • Fokusområder
  Fokusområder

  Fokusområder

  Fem strategiske fokusområder hjelper oss med å rette bærekraftsarbeidet vårt dit det betyr mest og der vi kan ha størst innvirkning.
 • Mål
  Mål

  Mål

  Femten bærekraftsmål driver arbeidet mot større påvirkning og realisering av våre bærekraftsambisjoner. 

TOMRAs forpliktelse til bærekraftsmålene

TOMRA forplikter seg fullt og helt til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Som «ledere av ressursrevolusjonen» er bærekraftig utvikling kjernen i vår forretningsmodell og strategi. TOMRA er en løsningsleverandør i den nødvendige overgangen til en ressurseffektiv lavkarbonøkonomi. Med økende etterspørsel etter bærekraftige produkter og løsninger er muligheten til stede for at vi kan ha en betydelig positiv innvirkning på tvers av flere av bærekraftsmålene. En vurdering av arbeidet vårt viser at bidraget vårt har spesielt stor innvirkning på ett av bærekraftsmålene: Bærekraftsmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon.

Klikk på sirklene i illustrasjonen nedenfor for å lese mer om hvert bærekraftsmål.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon – har som mål å «gjøre mer og gjøre det bedre, med mindre». TOMRAs visjon om å «lede ressursrevolusjonen» og målet vårt om «å skape sensorbaserte løsninger som gir optimal ressursproduktivitet» passer perfekt inn i denne agendaen. Alle våre forretningsenheter har positiv innvirkning på flere av delmålene i bærekraftsmål 12, blant annet: bærekraftig forvaltning av naturressurser, redusere matsvinn og mat
som går tapt, forebygge og redusere avfall gjennom resirkulering og gjenbruk, samarbeid og utdanning for bærekraftig utvikling og levemåter som er i harmoni med naturen.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Sorteringsløsninger for bærekraftig avfallshåndtering.

Bransjeinnovasjoner og infrastruktur

Teknologiske innovasjoner for ressursproduktivitet.

Livet under vann

Stenge kranen for plastforurensning fra land gjennom innsamlingssystemer og resirkulering i lukkede kretsløp.

Ingen sult

Matsorteringsløsninger som øker avkastningen i landbruket og reduserer matsvinn i produksjons- og forsyningskjedene.

Klimatiltak

Unngå karbonutslipp fra både materialproduksjon og avfallshåndtering gjennom innsamlings- og sorteringsløsninger for resirkulering.

Støttende og tverrgående mål

Bærekraftsmål 5, 8 og 17 er støttende og tverrgående mål der vi streber etter å ha en positiv innvirkning gjennom måten vi arbeider på. I TOMRA mener vi at det å oppfylle disse bærekraftsmålene er en del av «driftlisensen» vår.

Bærekraft @TOMRA

Nicolai Prytz
Nicolai Prytz
Director Sustainability and Strategy
Telefon: +47 97 67 97 63