TOMRA personvernerklæring for rekruttering

I henhold til art. 13, 14 og 21 i personvernforordningen, informerer denne personvernerklæringen deg om hvordan vi, TOMRA, behandler personopplysningene dine når du søker på en jobb som annonseres av oss. Denne personvernerklæringen beskriver også valgene dine når det gjelder bruk, tilgang og korrigering av personopplysningene dine hvis du søker på en stilling som annonseres av oss. Videre beskriver personvernerklæringen informasjonen vi samler inn fra deg og hvordan den kan lagres og behandles i TOMRA Recruit-systemet. TOMRA Recruit-systemet er søkersporingssystemet for TOMRA-konsernet.

Hvilke opplysninger samler vi inn?

TOMRA Recruit samler inn følgende jobbsøkerdata der dette oppgis til oss:

Alle jobbsøkere:

 • Innsikt og analyser av kampanjeengasjement
 • Kandidatens navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Kontaktinformasjon
 • Arbeidserfaring
 • Utdanningshistorikk
 • CV
 • Oppsigelsestid
 • Lønnsforventninger
 • Førerkort
 • Tidligere informasjon hvis du har jobbet for TOMRA (alle land unntatt Tyskland)
 • Lovlig rett til å arbeide (alle land unntatt Tyskland)

For enkelte land:

 • Straffedommer (kun for Kina, New Zealand og Australia)
 • Skader og medisinske tilstander (kun for USA, Kina, New Zealand og Australia)

 

Informasjon som samles inn kun for rapporteringsformål:

 • Kjønn (for USA, New Zealand og Australia)
 • Etnisitet (for USA, New Zealand og Australia)
 • Veteranstatus (for USA)
 • Uførhet (for USA, New Zealand og Australia)

Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysningene dine for å ta en beslutning om etablering av praktikant-, lærling- eller ansettelsesforhold hos oss. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6 (1) bokstav b i personvernforordningen for inngåelse eller gjennomføring av kontraktsforhold. Videre behandles personopplysningene dine i den grad det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser (art. 6 (1) bokstav c i personvernforordningen) eller for å forsvare rettslige krav mot oss (art. 6 (1) bokstav f i personvernforordningen) er påkrevd. Med ditt samtykke kan vi behandle opplysningene dine for å analysere kandidatenes engasjement i forbindelse med rekrutteringskampanjer for å forbedre den oppsøkende virksomheten. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6 (1) bokstav a i personvernforordningen. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket uten å oppgi noen grunn, og dataene dine vil da bli slettet.

Krav om å oppgi personopplysninger

Du er ikke forpliktet til å oppgi dine personopplysninger. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du ikke oppgir visse personopplysninger for søknadsprosessen, vil vi ikke kunne etablere et ansettelsesforhold med deg. Vi anbefaler at du kun oppgir personopplysninger i søknaden som er nødvendige for å gjennomføre søknadsprosessen.

Talentgruppe

Hvis vi først må avvise søknaden din, kan vi be om ditt samtykke til å lagre personopplysningene dine i talentgruppen vår etter at den spesifikke søknadsprosessen er avsluttet. Dette gjør det mulig for oss å holde kontakten med talentfulle søkere og informere dem om egnede ledige stillinger i fremtiden.

Lagring og behandling av dine søkerdata i vår talentpool er basert på det juridiske grunnlaget i art. 6 (1) bokstav a i personvernforordningen, ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket uten å oppgi noen grunn, og dataene dine vil da bli slettet.

Når og hvordan vi deler dine personopplysninger med andre

Vi gir bare dine personopplysninger videre til de avdelingene og personene i selskapet vårt som trenger dem for å oppfylle kontraktsmessige og juridiske forpliktelser eller for å ivareta våre legitime interesser.

Dataene vil være synlige for den ansettende lederen for stillingen, den lokale HR/P&O-avdelingen og tildelte systemadministratorer. Hvis ansettelsesprosessen administreres gjennom et byrå, vil opplysningene dine være synlige for den tildelte personen i byrået. TOMRA har ikke til hensikt å overføre personopplysninger til et tredjepartssystem.

Overføring til tredjeland

Systemet for håndtering av søkere leveres av et selskap utenfor EØS/EU. For å sikre de nødvendige sikkerhetstiltakene for overføring av personopplysningene dine til land utenfor hjemlandet ditt, har vi iverksatt hensiktsmessige sikkerhetstiltak (blant annet inngåelse av en databehandlingsavtale eller kontrakt og de nyeste standard kontraktsklausulene og ytterligere sikkerhetstiltak) for å sikre beskyttelse av personopplysningene dine og overholdelse av lover om databeskyttelse.

Ingen automatisert beslutningstaking

TOMRA Recruit bruker ikke automatisert beslutningstaking i henhold til art. 22 i personvernforordningen.

Hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine

category of information: information is deleted after:
Applications outside Norway (rejected or withdrawn) Six months
Applications within Norway (rejected) One year based on candidate's consent
Applications within Norway (withdrawn) Six months
Information about hired candidates Two years
Record of talent pool candidates One year

Brukere som forlater TOMRA vil bli deaktivert i TOMRA Recruit, noe som gjør dataene usynlige for direkte ledere. Dataene slettes deretter automatisk 1 år etter deaktivering. Tilordnede systemadministratorer vil ha tilgang til data for deaktiverte brukere til de slettes.

Innsikt i og analyser av kandidatkampanjens engasjement i talentpoolen lagres i opptil ett år etter registrering, hvoretter de automatisk slettes sammen med kandidatoppføringene.

Hvis søknaden din er vellykket, vil vi lagre personopplysningene dine så lenge ansettelsen varer i samsvar med personvernerklæringen for ansatte, som vi vil gi deg når du aksepterer ansettelsen.

Dine personvernrettigheter

Du som datasubjekt har til enhver tid følgende rettigheter når vi besitter eller behandler dine personopplysninger:

 • Du kan be om tilgang, korrigering, sletting eller oppdatering av personopplysningene dine.
 • Du kan protestere mot behandlingen av personopplysningene dine, be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine eller be om at personopplysningene dine overføres.
 • Du har rett til å klage til en datatilsynsmyndighet om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. Kontaktopplysninger til personvernmyndigheter i EØS, Sveits og enkelte land utenfor Europa (inkludert USA og Canada) finner du her.


For å utøve noen av disse rettighetene kan du kontakte oss på [email protected] eller via e-post til TOMRA Systems ASA, Drengsrudhagen 2, 1385 Asker, Norge, att.: Personvern – personvernombud. Vi vil svare på din forespørsel om å endre, korrigere eller slette opplysningene dine innen rimelig tid og varsle deg om tiltakene vi har iverksatt.