Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

TOMRA pyrkii mullistamaan tapamme hankkia, käyttää ja uudelleenkäyttää luonnonvaroja, jotta maailma ilman jätettä tulisi mahdolliseksi.

TOMRAn ratkaisut voivat auttaa kohtaamaan haasteita eri alueilla, joita ovat esimerkiksi resurssien niukkuus ja ehtyminen, kestämätön kulutus, ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja luontoon päätyvät saasteet. TOMRAn nykyinen painopiste ja tavoitteemme kestävän kehityksen suhteen on tehdä kestävästä kehityksestä luonnollinen tapa ajatella ja harjoittaa liiketoimintaa koko konsernissa ja kaikissa yhteyksissä.

Strategiamme

 • Lumipeitteisiä vuorenhuippuja
  Lumipeitteisiä vuorenhuippuja

  Päämäärä

  Raaka-aineiden käytön vallankumouksen johtaminen, täyteen kiertotalouteen siirtyminen sekä turvallisuuden, oikeudenmukaisuuden ja osallistavuuden edistäminen. Kolmiosainen kestävän kehityksen päämäärä kuvaa sitä, mitä haluamme saavuttaa.
 • Painopistealueet
  Painopistealueet

  Painopistealueet

  Viisi strategista painopistealuettamme ohjaavat kestävän kehityksen ponnisteluja osa-alueilla, joissa niillä on eniten merkitystä ja joissa voimme vaikuttaa eniten.
 • Tavoitteet
  Tavoitteet

  Tavoitteet

  Viisitoista kestävän kehityksen tavoitettamme ohjaavat toimintaamme kohti suurempaa vaikuttavuutta ja kestävän kehityksen tavoitteemme toteuttamista. 

TOMRAn sitoutuminen kestävän kehityksen tavoitteisiin

TOMRA on sitoutunut saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Raaka-aineiden käytön vallankumouksen johtajana kestävä kehitys on liiketoimintamallimme ja strategiamme ytimessä. TOMRA tarjoaa ratkaisuja tarpeelliseen siirtymään kohti resurssitehokasta ja vähähiilistä taloutta. Kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden ja ratkaisujen kasvavan kysynnän myötä meillä on mahdollisuus edistää merkittävästi useita kestävän kehityksen tavoitteita. Toimintamme arviointi paljastaa erityisesti kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvät alueet, joissa panostuksemme vaikuttavat eniten: Kestävän kehityksen tavoite 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto.

Saat lisätietoja kestävän kehityksen tavoitteista napsauttamalla alla olevan kuvan ympyröitä.

Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Kestävä kulutus ja tuotanto – pyrkii "tekemään enemmän ja paremmin vähemmällä." TOMRAn visio raaka-aineiden käytön vallankumouksen johtamisesta ja missio anturipohjaisten ratkaisujen luomisesta resurssituottavuuden optimointiin ovat täysin tämän ajattelun mukaisia. Kaikki liiketoimintayksikkömme edistävät useita kestävän kehityksen 12 alatavoitteesta, joihin kuuluvat muun muassa: luonnonvarojen kestävä hallinta, ruoka- ja elintarvikehävikin
vähentäminen, jätteiden syntymisen ehkäiseminen ja vähentäminen kierrätyksen ja uudelleenkäytön kautta sekä kumppanuudet ja koulutus kestävän kehityksen ja luonnon kanssa sopusoinnussa olevien elämäntapojen edistämiseksi.

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Lajitteluratkaisuja kestävään jätteenhallintaan.

Alan innovaatiot ja infrastruktuuri

Teknologisia innovaatioita resurssituottavuuden parantamiseen.

Elämää veden pinnan alla

Muovisaasteen poistaminen keräysjärjestelmien ja suljetun kierron kierrätyksen avulla.

Ei enää nälkää

Elintarvikkeiden lajitteluratkaisut, jotka lisäävät maatalouden tuotantoa ja vähentävät elintarvikehävikkiä tuotanto- ja toimitusketjuissa.

Ilmastotoimet

Materiaalien tuotannosta ja jätteenhallinnasta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen estäminen kierrätykseen tarkoitettujen keräys- ja lajitteluratkaisujen avulla.

Toisiaan tukevat ja ristikkäiset tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet 5, 8 ja 17 ovat toisiaan tukevia, ristikkäisiä tavoitteita, joita pyrimme edistämään työskentelytapojemme kautta. Me TOMRAlla pidämme kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä osana "toimilupaamme".

Kestävä kehitys @TOMRA

Nicolai Prytz
Nicolai Prytz
Director Sustainability and Strategy
Puhelinnumero: +47 97 67 97 63
Sähköpostiosoite: [email protected]