Poika pudottelee muovipellettejä ojennetuista käsistään

Tietoa tästä sivustosta

Tämä sivusto sisältää tietoa TOMRA Groupista ja sen eri liiketoiminta-alueidensa kautta tarjoamista tuotteista ja palveluista.

TOMRA pyrkii tarjoamaan tällä sivustolla virheetöntä ja ajantasaista tietoa ja pidättää oikeuden muuttaa, poistaa tai siirtää sivuston sisältämiä aineistoja ilman ennakkoilmoitusta.

TOMRA ei vastaa tällä verkkosivulla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. TOMRA tai mikään muu henkilö tai taho ei vastaa tämän sivuston tai sen sisältämän aineiston käytöstä tai niistä riippuvasta toiminnasta aiheutuvista suorista tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä.

Tällä verkkosivulla esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai kehotukseksi käydä kauppaa TOMRAn arvopapereilla tai tehdä jokin muu sijoitus. Tietoja ei myöskään ole tarkoitettu sijoituspäätöksiin liittyviksi neuvoiksi tai suosituksiksi eikä tarjoamaan palveluita lainkäyttöalueilla, joilla TOMRA ei voi lainsäädännön tai määräysten vuoksi toimia.

Keskustele ennen sijoituspäätöksen tekemistä sellaisen sijoitusneuvojan kanssa, joka tuntee taloudellisen tilanteesi ja sijoitustavoitteesi. Osakkeiden arvo ja niistä saatavat tulot voivat kasvaa tai laskea. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

TOMRA ja kaikki siihen liittyvät tuotemerkit ja tuotteiden nimet ovat TOMRA Systems ASA:n omistamia tavaramerkkejä. Tämän sivuston sisältämän aineiston omistusoikeus ja kaikki tekijänoikeudet kuuluvat TOMRA Systems ASA:lle.

Rekisteröity pääkonttori:

Drengsrudhagen 2
1385 Asker
Norja