raportti

Vuoden 2040 visio kestävästä tulevaisuudesta edellyttää EU:n materiaali- ja jätepolitiikan radikaalia muuttamista

Resurssisuhteiden uudistaminen jätepuitedirektiivin (WFD) avulla on elintärkeää, jotta EU voi jatkaa innovointia ja johtaa maailmaa kohti kiertotaloutta vuoteen 2040 mennessä.

Nämä ovat Handelens Miljøfondin, Minderoo Foundationin, TOMRAn ja Zero Waste Europen tänään julkaiseman raportin havaintoja, joissa korostetaan kiireellisiä toimenpiteitä unionin pitämiseksi oikealla tiellä kestävän tulevaisuuden luomisessa kansalaisilleen.

Eunomia Research & Consultingin laatimassa raportissa esitetään vuoden 2040 visio, jossa yhteiskunta käyttää materiaaleja ja tuotteita tehokkaammin kiertotaloutta edistävässä taloudessa.

Jätepuitedirektiivin tuleva tarkistus, joka on ohjannut EU:n politiikkaa tällä alueella vuodesta 1975 lähtien, tarjoaa mahdollisuuden suunnitella johdonmukaisen ja yhdenmukaisen politiikkakehyksen kiertotaloudelle – mutta tarkistuksen laajuus ei tällä hetkellä riitä asettamaan EU:ta oikealle kurssille.

Handelens Miljøfondin toimitusjohtaja Cecilie Lind sanoo: "Tämä raportti osoittaa, miten tärkeää on miettiä uudelleen lähestymistapaamme materiaaleihin ja jätepolitiikkaan kestävän kiertotalouden rakentamiseksi vuoteen 2040 mennessä, ja jätepuitedirektiivin tarkistaminen on tärkeä askel tämän tavoitteen saavuttamisessa".

Kuva jätepuitedirektiivin uudistamisesta havainnollistaa 1,5 asteen ilmaston lämpenemisen mukaisen kehyksen

Todellisessa kiertotaloudessa tapahtuisi paljon vähemmän ensiöresurssien louhintaa ja käyttöä, ja keskiössä olisi palvelutalous, joka pitää tuotteet ja materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään ja jossa hyödynnetään digitaalista teknologiaa, järjestelmiä ja dataa materiaalien ja tuotteiden käytön hallintaan.

Raportissa esitetään myös suunnitelma poliittisesta kehyksestä, joka edistää näitä muutoksia tehokkaasti ja laajasti hyödyntäen sisämarkkinoiden voimaa ja antaen yrityksille luottamusta investoida uusiin liiketoimintamalleihin, joita tarvitaan vaurauden ja kannattavuuden aikaansaamiseksi ja materiaalien kulutuksen vähentämiseksi.

Joan Marc Simon, Zero Waste Europen perustajajohtaja, lisäsi: "On ehdottoman tärkeää, että EU tekee oikeiden valintojen tekemisestä helpompaa ja edullisempaa kansalaisille, yrityksille ja organisaatioille. Ellemme tee EU-politiikasta tarkoituksenmukaista, emme voi siirtyä pois nykyisistä tehottomista lineaarisista "ota-tee-hävitä"-talousmalleista".

Raportissa ehdotetaan WFD:n lyhytaikaista tarkistusta (vuoteen 2026 mennessä), jotta saavutetaan seuraavat:

  • Pehmeämpi sääntely tuotteiden uudelleenkäytölle, korjaukselle ja uudelleenvalmistukselle sekä selkeys teollisuudelle uudelleenkäyttöjärjestelmiltä vaadittavasta ympäristötehokkuudesta.
  • Entistä yhdenmukaisempi laajennetun tuottajavastuun (EPR) laajuus ja soveltaminen sekä tarkempi kierrätyshierarkia, jolle on ominaista "korkealaatuinen" kierrätys.
  • Tukeva ympäristö jätteiden käsittelyn ja hävittämisen nopeaan hiilipäästöjen vähentämiseen.

 

Vuoteen 2029 mennessä WFD on muutettava resurssien puitedirektiiviksi, joka laajentaa kehyksen soveltamisalaa ja laajuutta resurssien kulutuksen vähentämiseen ja ottaa käyttöön materiaalien käyttöhierarkian eri materiaalityyppien käytön ohjaamiseksi, jotta hiilestä irtautuminen voitaisiin maksimoida.

Tri Marcus Gover, joka johtaa Minderoo Foundation -säätiön tutkijoista ja poliittisista asiantuntijoista koostuvaa tiimiä, sanoi: "Kiertotaloudessa kuluttajat hyötyvät korkealaatuisista tuotteista, jotka kestävät pidempään ja vähentävät samalla muovien kaltaisten materiaalien, ja erityisesti vaatteiden ja renkaiden mikromuovien, haitallisia vaikutuksia ympäristöömme".

Wolfgang Ringel, TOMRAn Senior Vice President Group Public Affairs, kommentoi: "Meidän on tehtävä enemmän arvokkaan materiaalin asianmukaisen keräämisen, lajittelun ja kierrätyksen edistämiseksi. Resurssien käyttöä ja vastuullista käsittelyä koskevien lakisääteisten (toisin sanoen pakollisten) velvoitteiden toteuttaminen on tärkeää yhteiskunnan ja planeettamme kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi."

Dr Chris Sherrington, Eunomia Research & Consultingin Head of Policy, totesi: "Odotamme, että pääsemme seuraavan kuuden kuukauden aikana keskustelemaan sidosryhmien kanssa ideoistamme, joiden avulla voimme auttaa luomaan sääntelykehyksen edistämään innovaatioita ja antamaan yrityksille luottamusta investoida, innovoida ja toteuttaa siirtymistä kiertotalouteen. Tiedämme, että näiden muutosten on tapahduttava. Nyt on parasta toimia ja tehdä yhteistyötä avoimella, läpinäkyvällä ja yhteistyöhön perustuvalla tavalla parhaiden menettelytapojen määrittämiseksi".

Kuva 1,5 asteen ilmaston lämpenemisen mukaisista sääntelykehyksen elementeistä

Lataa raportti "Reimagining the Waste Framework Directive"

Siirry lataamaan raportti