Sekatekstiilejä TOMRAn lajittelukoneen hihnalla

Transforming Textiles: TOMRAn uudessa raportissa esitellään kiertotalouden arvoketjuratkaisuja

TOMRA on automatisoidun tekstiilien lajittelun edelläkävijä, ja se esittelee nyt uusimman raporttinsa "Transforming Textiles: 4 Key Beliefs to Enable Textiles Circularity." Raportissa käsitellään tekstiiliteollisuuden nykytilannetta sekä kiertotalouteen siirtymiseen tarvittavia strategioita ja tekniikoita.

Maailmanlaajuisilla tekstiilimarkkinoilla on keskeinen rooli maailmantaloudessa, mutta alan tuotannon ja kulutuksen kasvu viimeisten kahden vuosikymmenen aikana on asettanut valtavia paineita luonnonvaroillemme ja vaikuttanut haitallisesti planeettaamme. Nykyään vain yksi prosentti vuosittain syntyvästä tekstiilijätteestä kierrätetään uusiksi tuotteiksi ilman laadun heikkenemistä.

TOMRAn uudessa raportissa käsitellään tätä ongelmaa, tarkastellaan tekstiiliteollisuuden lineaarisuutta ja analysoidaan sen nykyisten prosessien muutospotentiaalia. Raportti esittelee innovatiivisia strategioita ja teknologioita ja raivaa siten tietä kohti tekstiilien kiertotaloutta ja jätteen muuttamista arvokkaiksi raaka-aineiksi.

Sekatekstiilejä TOMRAn lajitteluhihnalla

"Me TOMRAlla ymmärrämme, että tekstiilien arvoketjun muuttaminen lineaarisesta kiertotalouteen on tehtävä pian. Webcastimme ja tämä raportti ovat tärkeitä oppaita alalle valtavien muutosmahdollisuuksien hyödyntämiseksi", sanoo Vibeke Krohn, Head of TOMRA Textiles. "Olemme sitoutuneet edistämään innovaatioita ja tekemään yhteistyötä alan johtavien toimijoiden kanssa, jotta pystyisimme muokkaamaan tekstiiliteollisuuden tulevaisuutta vastuullisemmaksi ja kiertotaloutta tukevaksi."

TOMRA on tunnistanut neljä keskeistä kokonaisuutta uuden, kiertotalouteen perustuvan tekstiilien arvoketjun tueksi. Nämä kokonaisuudet ovat:

  1. Kannustavat käytännöt, lainsäädäntö ja kannustimet, jotka ohjaavat ja motivoivat siirtymistä tekstiilien kiertotalouteen.
  2. Toimialojen välinen yhteistyö ja liiketoimintamallien innovointi, joka tukee kannattavaa ja pitkäkestoista arvon luomista tekstiilin koko arvoketjussa.
  3. Investoinnit, joilla skaalataan automatisoidun lajittelun ja valmiiden kierrätystekniikoiden infrastruktuuria, mikä mahdollistaa kuidusta kuituun kierrätetyt tekstiilit eri materiaalityypeissä ja koostumuksissa.
  4. Vankka digitaalinen ydin, joka kerää tietoa ja näkemyksiä koko tekstiilialan arvoketjusta ja näin mahdollistaa läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden sekä pitää kuluttajat, alan toimijat ja viranomaiset ajan tasalla.

"Transforming Textiles -raportti korostaa alan toimijoiden, päättäjien ja kuluttajien välisen yhteistyön kriittistä roolia rakenteiden skaalaamisessa, jotta tulevaisuudessa tekstiilien elinkaari voidaan jäljittää ja ne voidaan kerätä, lajitella, uudelleenkäyttää ja kierrättää kuidusta kuituun. Yhdessä voimme mullistaa tekstiilialan ja siirtää sen painopisteen kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen", kertoo TOMRA Textilesin Director of Strategic Partnerships Louisa Hoyes.

Lataamalla raportin voit tutustua tarkemmin tekstiilien kiertotalouden mahdollistamiseen: Transforming Textiles: Whitepaper.

Median yhteyshenkilö:
Jo Eikeland Roald
Head of External Relations Textiles
[email protected]

Tekstiilejä TOMRA Machinen lajitteluhihnalla
Tekstiilejä lajittelukoneen sisällä
Lajiteltuja ja niputettuja polyesteritekstiilejä

Tietoa TOMRAsta

Vuonna 1972 perustettu TOMRA aloitti toimintansa kehittämällä, valmistamalla ja myymällä tyhjien juomapakkausten automatisoituun keräykseen tarkoitettuja palautusautomaatteja. Yhtiön kierrätys- ja lajitteluteknologia tukee siirtymistä kiertotalouteen, mahdollistaa optimaalisen raaka-aineiden talteenoton ja minimoi jätteen määrän elintarvike-, kierrätys- ja kaivosteollisuudessa sekä muilla teollisuudenaloilla. TOMRA on asentanut yli 100 maahan yhteensä noin 100 000 järjestelmää, ja yhtiö työllistää maailmanlaajuisesti noin 5 000 henkilöä. Yhtiö on noteerattu Oslon pörssissä.