Kierownictwo firmy TOMRA

Prezes i dyrektor generalny

Tove Andersen (ur. 1970 r.)

Tove Andersen, prezes i dyrektor generalny TOMRA

16 sierpnia 2021 roku Tove Andersen rozpoczęła pracę na stanowisku prezesa i dyrektor zarządzającej TOMRA. Przed dołączeniem do firmy TOMRA pracowała w czołowej globalnej firmie produkującej nawozy Yara International, a ostatnio pełniła funkcję wiceprezes wykonawczej odpowiedzialnej za działalność biznesową w Europie. W ciągu swojej 24-letniej kariery w firmie Yara zajmowała wiele stanowisk kierowniczych, w tym stanowisko wiceprezesa wykonawczego ds. produkcji (2018–21) i wiceprezesa wykonawczego ds. łańcucha dostaw (2016–18), a także różne stanowiska kierownicze z odpowiedzialnością za marketing, rozwój biznesowy i finanse.

Tove ma tytuł MBA z Norwegian School of Management w Sandvika w Norwegii (1997 r.) oraz tytuł magistra fizyki i matematyki z Norweskiego Instytutu Technologii w Trondheim (1994 r.).

Andersen jest Norweżką i mieszka z mężem i dwójką dzieci w Oslo. Jest również członkiem zarządu Equinor i Borregaard.

Liczba akcji TOMRA Systems ASA: 29 479

Dyrektor finansowa

Eva Sagemo (ur. w 1975 r.)

Eva Sagemo, dyrektor finansowy w firmie TOMRA

Eva Sagemo dołączyła do firmy TOMRA w marcu 2012 roku jako Group Controller dla TOMRA Sorting Solutions i pełniła tę funkcję do lutego 2018 roku. Następnie pracowała jako Group Controller dla TOMRA, zanim zajęła stanowisko dyrektora finansowego w marcu 2022 roku. Przed dołączeniem do firmy TOMRA pracowała jako audytor (BDO), menedżer ds. konsolidacji i sprawozdawczości (Aibel) i główna księgowa (Fugro).

Eva ma tytuł magistra zarządzania ze specjalizacją w prawie podatkowym z BI Norwegian Business School (2021 r.) oraz tytuł licencjata w dziedzinie audytu z Oslo Metropolitan University (2000 r.). Eva jest Norweżką i mieszka w Asker w Norwegii.

Liczba akcji TOMRA Systems ASA: 6628

Wiceprezes wykonawcza, kierownik ds. strategii grupy

Lars Kversøy Enge (ur. 1984 r.)

Lars Kversøy Enge, wiceprezes wykonawczy TOMRA, dział strategii grupy

Lars Enge rozpoczął pracę na stanowisku wiceprezesa wykonawczego ds. strategii grupy w marcu 2022 roku. Przed dołączeniem do firmy TOMRA zajmował różne stanowiska kierownicze w Yara International w dziale fuzji i przejęć, finansów i strategii. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora finansowego firmy Yara Europe. Lars pełnił również funkcję wiceprezesa ds. wydajności korporacyjnej i ryzyka (2018–2020), dyrektora finansowego Yara Industrial (2016–2018) oraz kierownika projektu, a następnie dyrektora działu fuzji i przejęć grupy (2014–2016) w firmie Yara. Lars ma również wcześniejsze doświadczenie w firmie McKinsey & Company (2009–2014).

Lars ma tytuł magistra ekonomii przemysłowej i zarządzania technologią z Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego (NTNU).

Mieszka z żoną i dwójką dzieci w Oslo.

Liczba akcji TOMRA Systems ASA: 2925

Wiceprezes wykonawczy ds. kadr i organizacyjnych

Stefan Schrahe (ur. 1974 r.)

Stefan Schrahe, wiceprezes ds. kadrowych i organizacyjnych TOMRA

Stefan Schrahe rozpoczął pracę na stanowisku wiceprezesa wykonawczego People and Organization w kwietniu 2023 r. Przed dołączeniem do firmy TOMRA pracował w firmie Aptiv jako wiceprezes ds. zasobów ludzkich w regionie EMEA.

Przed dołączeniem do firmy Aptiv Stefan przez 19 lat pracował w GKN plc, gdzie zajmował wiele stanowisk kierowniczych w dziale kadr, zdobywając doświadczenie zarówno regionalne, jak i globalne w branży motoryzacyjnej, lotniczej, rolniczej i przemysłowej.

Stefan ukończył studia na kierunku administracji biznesowej, zajmując się zasobami ludzkimi i rozwojem organizacyjnym na Uniwersytecie ADAK w Rendsburgu w Niemczech.

Stefan jest Niemcem i mieszka z żoną i dwójką dzieci w Nadrenii. Pracuje w biurach TOMRA w Koblencji w Niemczech oraz w Asker w Norwegii.

Liczba akcji TOMRA Systems ASA: 4200

Wiceprezes wykonawczy, dyrektor TOMRA Food

Harald Henriksen (ur. 1963 r.)

Harald Henriksen, WICEPREZES WYKONAWCZY, DYREKTOR TOMRA FOOD

Harald Henriksen rozpoczął swoją karierę w firmie TOMRA w 2004 roku na stanowisku starszego wiceprezesa ds. technologii, które zajmował do 2011 roku. Następnie pełnił funkcję starszego wiceprezesa i dyrektora TOMRA North America Collection Solutions do czerwca 2016 roku, kiedy został mianowany dyrektorem TOMRA Collection. Harald Henriksen objął swoje obecne stanowisko 1 czerwca 2023 r.

Przed dołączeniem do firmy TOMRA Henriksen był wiceprezesem jednostki biznesowej Tactical Radio w Kongsberg Defence and Communication AS, wiceprezesem ds. zarządzania produktami i wiceprezesem ds. badań i rozwoju w Kongsberg Ericsson Communications ANS. Karierę zawodową rozpoczął w 1990 roku w NFT-Ericsson ANS w dziale zarządzania technicznego i zarządzania projektami.

Harald Henriksen jest Norwegiem, a tytuł licencjata elektroniki uzyskał na Uniwersytecie Salford w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. Mieszka w Asker w Norwegii.

Liczba akcji TOMRA Systems ASA: 91 230

Wiceprezes wykonawczy, dyrektor TOMRA Collection

Marius Fraurud (ur. 1971 r.)

Marius Fraurud, wiceprezes wykonawczy i dyrektor TOMRA Collection

Marius dołączył do firmy TOMRA w 2016 roku jako kierownik działu badań i rozwoju w TOMRA Collection. W 2019 roku objął stanowisko dyrektora ds. technologii, a rok później został dyrektorem centrum rozwiązań. W maju 2023 roku przeszedł na stanowisko dyrektora obszaru biznesowego EMEA w dziale Collection. Od 1 października 2023 roku Marius jest dyrektorem działu Collection.

Przed dołączeniem do firmy TOMRA Marius miał ponad dwie dekady doświadczenia w kierowaniu działami technologicznymi w globalnych organizacjach, takich jak Alcatel, Ericsson, Aker Solutions Subsea oraz w start-upie Axxessit.

Marius pochodzi z Norwegii i ma tytuł magistra elektroniki z Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego (NTNU), a także rangę podporucznika w siłach zbrojnych Norwegii.

Liczba akcji TOMRA Systems ASA: 6173

Wiceprezes wykonawczy, dyrektor ds. recyklingu w firmie TOMRA

Volker Rehrmann (ur. 1961 r.)

Volker Rehrmann, WICEPREZES WYKONAWCZY, DYREKTOR TOMRA RECYKLING

Volker Rehrmann dołączył do firmy TOMRA w ramach przejęcia firmy TITECH w 2004 roku. W 1998 roku założył firmę Real Vision Systems GmbH i kierował nią jako dyrektor zarządzający do 2002 roku, kiedy została przejęta przez TITECH. W 2013 roku Rehrmann został dyrektorem technologicznym grupy TOMRA i kierownikiem obszaru biznesowego Sorting Solutions. Na początku 2019 roku Rehrmann objął obecne stanowisko dyrektora TOMRA Recycling/Mining & Circular Economy.

Jako jeden z pionierów w dziedzinie rozwoju systemów optycznych do sortowania odpadów, Rehrmann rozpoczął swoją karierę jako asystent profesora w dziedzinie wizji komputerowej na Uniwersytecie w Koblencji. Ukończył studia doktorskie na wydziale informatyki na Uniwersytecie w Koblencji oraz studia magisterskie na wydziale informatyki na Uniwersytecie w Paderborn. Urodzony w Niemczech, mieszka w Koblencji.

Liczba akcji TOMRA Systems ASA: 33 104