Chłopiec wyrzucający plastikowe pellety wyciągniętymi rękami

Nota prawna

Ta witryna internetowa zawiera ogólne informacje o Grupie TOMRA oraz produktach i rozwiązaniach oferowanych przez firmę w jej różnych obszarach działalności.

Firma TOMRA dokłada wszelkich starań, aby dostarczać informacje, które są dokładne i aktualne w momencie pierwszego umieszczenia ich w witrynie internetowej, i zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub przeniesienia jakichkolwiek materiałów na tej witrynie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Firma TOMRA nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, w odniesieniu do dokładności lub kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej witrynie internetowej. Ani firma TOMRA, ani żadna inna osoba czy podmiot nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty jakiegokolwiek rodzaju lub w jakikolwiek sposób spowodowane, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania lub polegania na tej witrynie internetowej lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej nie mają na celu i nie powinny być uważane za zaproszenie lub zachętę do inwestowania lub innego handlu w jakiekolwiek papiery wartościowe TOMRA lub w inne inwestycje, ani do udzielania lub stanowienia jakichkolwiek porad lub zaleceń w związku z jakąkolwiek decyzją inwestycyjną, ani nie stanowią oferty świadczenia usług w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której TOMRA nie jest do tego upoważniona na mocy obowiązującego prawa lub przepisów.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej należy skonsultować się z doradcą finansowym, który zna Twoją sytuację finansową i cele inwestycyjne. Wartość akcji i dochody z nich mogą spadać, jak i rosnąć. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oceny przyszłych wyników.

TOMRA oraz wszystkie powiązane marki i nazwy produktów są znakami towarowymi (zarejestrowanymi lub innymi) firmy TOMRA Systems ASA. Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w niniejszej witrynie internetowej należą do TOMRA Systems ASA.

Siedziba firmy:

Drengsrudhagen 2
1385 Asker
Norwegia