Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Firma TOMRA pracuje nad zmianą sposobu pozyskiwania, wykorzystywania i ponownego użycia zasobów planety, aby stworzyć świat bez odpadów.

Rozwiązania TOMRA mogą pomóc w rozwiązaniu problemów zrównoważonego rozwoju związanych z niedoborem i wyczerpywaniem zasobów, niezrównoważoną konsumpcją, zmianami klimatycznymi, urbanizacją i odpadami naturalnymi. Naszym obecnym celem i ambicjami w zakresie zrównoważonego rozwoju w TOMRA jest osiągnięcie punktu, w którym zrównoważony rozwój jest naturalnym sposobem myślenia i prowadzenia działalności w całej firmie we wszystkich kontekstach.

Nasza strategia

 • Górskie szczyty pokryte śniegiem
  Górskie szczyty pokryte śniegiem

  Ambicje

  Przywództwo w rewolucji zasobów przy jednoczesnym przejściu na działalność w pełni cyrkularną oraz bezpieczną, sprawiedliwą i inkluzywną. Dążenie do zrównoważonego rozwoju, składające się z trzech części, przedstawia to, co chcemy osiągnąć.
 • Obszary zainteresowania
  Obszary zainteresowania

  Obszary zainteresowania

  Pięć strategicznych obszarów zainteresowania kieruje naszymi wysiłkami na rzecz zrównoważonego rozwoju tam, gdzie są one najważniejsze i gdzie możemy mieć największy wpływ.
 • Cele
  Cele

  Cele

  Piętnaście celów zrównoważonego rozwoju napędza działania na rzecz większego wpływu i realizacji naszych ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Zobowiązanie TOMRA do realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Firma TOMRA jest w pełni zaangażowana w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Jesteśmy „liderami rewolucji zasobów”, więc zrównoważony rozwój jest podstawą naszego modelu biznesowego i strategii. Firma TOMRA jest dostawcą rozwiązań w zakresie niezbędnego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i wydajną pod względem wykorzystania zasobów. Rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone produkty i rozwiązania stwarza dla nas szanse na osiągnięcie znaczącego pozytywnego wpływu na kilka celów zrównoważonego rozwoju. Ocena naszych działań wskazuje na cele zrównoważonego rozwoju w szczególności tam, gdzie nasz wkład ma największy wpływ: 12 celów zrównoważonego rozwoju — odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Kliknij kółka na poniższym rysunku, aby zapoznać się z każdym celem.

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Zrównoważona konsumpcja i produkcja — cel: „robić więcej i lepiej mniejszym nakładem”. Wizja firmy TOMRA dotycząca „przewodzenia rewolucji zasobów” i nasza misja „tworzenia opartych na czujnikach rozwiązań dla optymalnej wydajności zasobów” pasują do tego programu. Wszystkie nasze jednostki biznesowe mają pozytywny wpływ na wiele z częściowych celów zrównoważonego rozwoju, w tym: zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi; zmniejszenie odpadów żywności
i strat żywności; zapobieganie powstawaniu odpadów i zmniejszanie ich ilości poprzez recykling i ponowne użycie; partnerstwo i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i stylu życia w harmonii z naturą.

Zrównoważone miasta i społeczności

Rozwiązania sortujące do zrównoważonej gospodarki odpadami.

Innowacje branżowe i infrastruktura

Innowacje technologiczne zwiększające wydajność zasobów.

Życie pod wodą

Zamknięcie kurka na lądzie w celu wyeliminowania zanieczyszczenia plastikiem poprzez systemy zbiórki i recykling w obiegu zamkniętym.

Brak głodu

Rozwiązania do sortowania żywności, które zwiększają uzysk rolniczy i zmniejszają straty żywności w łańcuchach produkcji i dostaw.

Działania na rzecz klimatu

Unikanie emisji dwutlenku węgla zarówno z produkcji materiałów, jak i gospodarki odpadami dzięki rozwiązaniom do zbierania i sortowania w celu recyklingu.

Cele wspierające i przekrojowe

Cele zrównoważonego rozwoju 5, 8 i 17 są wspierającymi, przekrojowymi celami, w których dążymy do wywierania pozytywnego wpływu poprzez nasz sposób pracy. W firmie TOMRA rozważamy realizację tych celów zrównoważonego rozwoju w ramach naszej „licencji operacyjnej”.

Zrównoważony rozwój @TOMRA

Nicolai Prytz
Nicolai Prytz
Director Sustainability and Strategy
Telefon: +47 97 67 97 63