Mężczyźni pracujący przy maszynie TOMRA AI do sortowania odpadów

Firma TOMRA wzmacnia swoją pozycję w dziedzinie sztucznej inteligencji, posiadając 25 procent udziałów w start-upie PolyPerception zajmującym się analizą odpadów

TOMRA i pionierski start-up PolyPerception zajmujący się analizą odpadów poszerzają strategiczny sojusz w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Firma TOMRA, wiodący dostawca rozwiązań w zakresie zbierania i sortowania odpadów, wzmacnia swoją pozycję w dziedzinie sztucznej inteligencji, przejmując 25 procent udziałów w PolyPerception, pionierskim start-upie oferującym oparte na sztucznej inteligencji monitorowanie przepływu odpadów. Firma TOMRA rozpoczęła współpracę z PolyPerception w grudniu 2022 roku. Ta inwestycja w firmę jest kolejnym krokiem na drodze TOMRA do transformacji odzysku surowców za pomocą najnowszej technologii.

Dr Volker Rehrmann, dyrektor TOMRA Recycling, wyjaśnia: „Rozszerzając naszą współpracę z PolyPerception, możemy połączyć nasze zaawansowane systemy sortowania materiałów i oparte na chmurze rozwiązanie monitorujące z innowacyjną analizą materiałów firmy. Dzięki tej synergii możemy zoptymalizować cały proces i przepływ materiałów, zapewniając naszym klientom znaczące korzyści. Co więcej, umożliwia nam to wykorzystanie danych i wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji firmy PolyPerceptions do ciągłego ulepszania naszych maszyn”.


Analiza odpadów dla firm przetwarzających PET i zakładów sortujących

PolyPerception oferuje rozwiązanie do analizy odpadów dla firm przetwarzających PET i zakładów sortujących. Mierząc dane w kluczowych punktach procesu sortowania, firma pomaga operatorom zakładów sortujących w ciągłej ocenie jakości sortowanych strumieni i utraty dobrego materiału w strumieniu resztkowym, aby umożliwić podejmowanie decyzji opartych na danych. Ponadto pełni funkcję zautomatyzowanego systemu zgodności, zapewniając zgodność z surowymi przepisami dotyczącymi recyklingu żywności i lokalnymi przepisami. Biorąc pod uwagę coraz bardziej rygorystyczne przepisy, PolyPerception przewiduje rosnące zapotrzebowanie na rynku na technologię transformacyjną.

Nicolas Braem, współzałożyciel i dyrektor generalny PolyPerception, dodaje: „Cieszymy się, że możemy wzmocnić naszą współpracę z firmą TOMRA jako kluczowym sojusznikiem strategicznym i dystrybutorem. Dzięki czołowej pozycji firmy TOMRA na rynku i rozległej wiedzy branżowej możemy przyspieszyć rozwój naszej technologii i uzyskać większą widoczność na rynku, aby przyspieszyć komercjalizację. Ponadto z entuzjazmem szukamy dodatkowych możliwości współpracy, aby jeszcze szybciej realizować naszą misję automatyzacji procesów sortowania. Obie strony na tym korzystają”.


Sztuczna inteligencja i dane w centrum TOMRA

Dla TOMRA sztuczna inteligencja i dane od dawna są integralną częścią działalności badawczo-rozwojowej i portfolio produktów firmy, z konkretnymi zastosowaniami w zakresie uczenia maszynowego, rozpoznawania i infrastruktury.

W 2019 roku firma wprowadziła do sortowania odpadów pierwszą w branży technologię głębokiego uczenia. Ta innowacja łączy technologię głębokiego uczenia się z tradycyjnymi czujnikami TOMRA, umożliwiając sortowanie trudnych do sklasyfikowania materiałów, takich jak usuwanie wkładów silikonowych PE ze strumieni polietylenu (PE).

Od tego czasu firma TOMRA kontynuuje inwestycje w rozwój głębokiego uczenia się, które jest uważane za podzbiór sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. W 2022 roku złożono wniosek o klasyfikację wiórów drzewnych.  Rehrmann potwierdza: „Jesteśmy przekonani, że sztuczna inteligencja w połączeniu z mocą naszych sprawdzonych czujników znacznie zwiększy cyrkularność materiałów. Nasze wewnętrzne zespoły ds. rozwoju pracują z dużą prędkością. Więcej na ten temat usłyszycie od TOMRA w pierwszej połowie 2024 roku”.