Mieszane tekstylia na taśmie w maszynie sortującej TOMRA

Transforming Textiles: Nowy white paper firmy TOMRA przedstawia rozwiązania dla cyrkularnego łańcucha wartości

Firma TOMRA, pionier w dziedzinie automatycznego sortowania tekstyliów, przedstawia najnowszy white paper zatytułowany „Transforming Textiles: 4 Key Beliefs to Enable Textiles Circularity”. W tym opracowaniu omówiono aktualny stan przemysłu tekstylnego, strategie i technologie niezbędne do przejścia na cyrkularny łańcuch wartości.

Chociaż światowy rynek tekstyliów odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce, wzrost produkcji i konsumpcji w branży w ciągu ostatnich dwóch dekad wywiera ogromną presję na nasze zasoby naturalne i negatywnie wpływa na zdrowie naszej planety. Obecnie tylko 1% rocznych odpadów tekstylnych jest przetwarzany na nowe produkty bez obniżenia ich jakości.

Nowa biała księga firmy TOMRA zajmuje się tym problemem, badając liniowy charakter przemysłu tekstylnego i podkreślając potencjał transformacyjny w obecnych procesach. Poprzez badanie innowacyjnych strategii i technologii biała księga TOMRA przedstawia kurs w kierunku cyrkularnego łańcucha wartości tekstyliów, rewolucyjnie przekształcając odpady w cenne zasoby.

Różne tekstylia na taśmie sortującej TOMRA

„W firmie TOMRA dostrzegamy pilną potrzebę przekształcenia łańcucha wartości tekstyliów z liniowego na zamknięty. Nasz webcast i ten white paper służą jako istotne wskazówki dla branży, jak wykorzystać ogromne możliwości transformacji” – stwierdziła Vibeke Krohn, dyrektor TOMRA Textiles. „Zobowiązujemy się do wprowadzania innowacji i współpracy z liderami branży, aby kształtować bardziej cyrkularną i odpowiedzialną przyszłość przemysłu tekstylnego”.

Firma TOMRA zidentyfikowała cztery kluczowe przekonania, które stanowią podstawę nowego, cyrkularnego łańcucha wartości tekstyliów. Te kluczowe przekonania to:

  1. Wspierająca polityka, prawodawstwo i zachęty mające na celu kierowanie i motywowanie do przejścia na cyrkularność w branży tekstylnej.
  2. Współpraca międzybranżowa i innowacje w zakresie modeli biznesowych wspierające rentowne i długoterminowe tworzenie wartości w całym tekstylnym łańcuchu wartości.
  3. Inwestycje w skalowanie infrastruktury do automatycznego sortowania i zaawansowanych technologii recyklingu, aby umożliwić przetwarzanie tekstyliów z włókien na włókna, niezależnie od rodzaju i składu materiałów.
  4. Solidny cyfrowy rdzeń do gromadzenia danych i informacji w całym łańcuchu wartości tekstyliów, aby zapewnić przejrzystość i identyfikowalność oraz informować konsumentów, podmioty działające w branży i organy regulacyjne.

„Transforming Textiles (transformacja tekstyliów) podkreśla kluczową rolę współpracy między graczami z branży, decydentami politycznymi i konsumentami w rozbudowie infrastruktury umożliwiającej identyfikowalną zbiórkę tekstyliów, sortowanie, ponowne użycie i recykling włókien. Wspólnie możemy przekształcić krajobraz tekstylny w taki, który priorytetyzuje zrównoważony rozwój i obieg zamknięty” — dodaje Louisa Hoyes, dyrektor ds. partnerstwa strategicznego w TOMRA Textiles.

Aby dowiedzieć się więcej na temat obiegu zamkniętego w zakresie tekstyliów, pobierz białą księgę: Transforming Textiles: Biała księga

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
Jo Eikeland Roald
Dyrektor ds. relacji zewnętrznych w dziale tekstyliów
[email protected]

Tekstylia na taśmie sortującej maszyny TOMRA
Tekstylia wewnątrz maszyny sortującej
Poliestrowe tekstylia posortowane i połączone w pakiety

O firmie TOMRA

Firma TOMRA została założona w 1972 roku na podstawie innowacji, która rozpoczęła się od projektowania, produkcji i sprzedaży maszyn recyklingowych (RVM) do automatycznego odbioru zużytych opakowań po napojach. Technologia zbiórki i sortowania firmy wspiera przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, optymalizując odzysk surowców i minimalizując odpady w branży spożywczej, recyklingu, górnictwie i innych. Firma TOMRA posiada około 100 000 instalacji w ponad 100 krajach i zatrudnia około 5000 pracowników na całym świecie. Spółka jest notowana na giełdzie w Oslo.