Landskapsbild från Norge

Ta täten inom resursrevolutionen

Förändra hur vi alla skaffar, använder och återanvänder planetens resurser för att möjliggöra en värld utan avfall.

Vilka är vi?

 • tomra återvinningsteknik

  En teknikledare

 • Tove Andersen talar vid evenemanget TOMRA Talks

  50 års erfarenhet

 • Teamet TOMRA

  Finns i över 100 länder

 • TOMRA-medarbetare på mässa

  Mer än 5 000 anställda globalt

Vår omvandlingshistoria

TOMRA grundades 1972 baserat på design, tillverkning och försäljning av returautomater för automatiserad insamling av använda dryckesförpackningar. Idag tillhandahåller TOMRA lösningar som möjliggör den cirkulära ekonomin med avancerade insamlings- och sorteringssystem och livsmedelsbearbetning med hjälp av sensorbaserad sorterings- och graderingsteknik.

TOMRA har totalt cirka 105 000 installationer i över 100 länder världen över och hade totala intäkter på cirka 12 miljarder NOK 2022. TOMRA:s geografiska fotavtryck täcker alla kontinenter – och de lösningar som tillhandahålls blir alltmer relevanta för att betjäna hållbara samhällen.

Våra värdegrunder

Vår företagskultur

Vi inspirerar varandra genom teamarbete och drar nytta av varandras olikheter, styrkor och expertis. Vi kan vara oss själva och trivas med mångfalden i vår kultur. Vi respekterar och bryr oss om varandra. Vi har roligt och firar våra prestationer tillsammans.

Möt vårt Executive Leadership Team