Tillgänglighetsförklaring för tomra.com

Överensstämmelsestatus

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) anger krav för designers och utvecklare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Här definieras tre nivåer av överensstämmelse: Nivåerna A, AA och AAA.

Webbplatsen tomra.com uppfyller delvis kraven i WCAG 2.1 nivå AA. Delvis överensstämmande innebär att vissa delar av innehållet inte fullt ut uppfyller tillgänglighetsstandarden.

Den senaste WCAG-revisionen av vår webbplats, baserad på WCAG Evaluation Methodology, utfördes i mars 2023 av ItumX AS-medarbetaren Bogdan Cerovac, Web Accessibility Specialist. Resultaten av denna revision visade att 25 av 50 WCAG-kriterier för nivå A och AA inte uppfylldes, 17 godkändes, 7 var inte tillämpliga och 1 kunde inte testas. Mellan mars och juni 2023 arbetade vi mycket med att förbättra de kritiska tillgänglighetsfrågorna och kommer att fortsätta detta arbete även i framtiden.

Feedback

Vi är medvetna om att webbplatsens tillgänglighet ska ses som en kontinuerlig process och vår ambition är att kontinuerligt förbättra och uppnå en mycket hög tillgänglighetsnivå. Meddela oss om du stöter på några tillgänglighetsproblem på tomra.com så att vi kan försöka åtgärda eventuella problem i tid.

Vi välkomnar din feedback om tillgängligheten på tomra.com genom att kontakta oss på något av följande sätt:

 • E-post: [email protected]
 • Telefon: +47 66 79 91 00
 • Besöksadress: Drengsrudhagen 2, Asker, 1385, Norge
 • Postadress: Drengsrudhagen 2, Asker, 1385, Norge

Normalt besvarar vi feedback inom en arbetsvecka.

Kompatibilitet med webbläsare och hjälpmedel

Webbplatsen tomra.com är utformad för att vara så kompatibel som möjligt med de vanligaste kombinationerna av hjälpmedel och webbläsare. Webbplatsen är kanske inte helt kompatibel eller ger kanske inte den bästa användarupplevelsen eller i vissa fall inte fungerar korrekt med följande:

 • Internet Explorer
 • webbläsare äldre än tre större versioner än den senaste
 • mobila operativsystem som är äldre än fem år

Tekniska specifikationer

Tillgängligheten på tomra.com är beroende av följande tekniker för att fungera med den specifika kombinationen av webbläsare och eventuella hjälpmedel eller insticksprogram som är installerade på din dator:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Dessa tekniker används för att säkerställa överensstämmelse med de tillgänglighetsstandarder som används.

Begränsningar och alternativ

Trots att vi gör vårt bästa för att säkerställa tillgängligheten till tomra.com kan det finnas vissa begränsningar. Här nedan följer en beskrivning av de begränsningar som är kända i dagsläget och möjliga lösningar. Kontakta oss om du observerar ett problem som inte anges nedan.

 1. Alternativa texter som saknas: Vissa delar av innehållet saknar eller har felaktiga textalternativ, till exempel bilder, infografik, videor och poddar. Vi arbetar mot en systematisk alternativ textpolicy som säkerställer att alla innehållsleverantörer tillhandahåller tillräckligt med alternativa texter. Meddela oss om du stöter på något problem så gör vi vårt bästa för att ge dig ett alternativ.
 2. Rubriker och dokumentöversikt: Vissa av sidorna har en suboptimal rubrikstruktur som orsakar en ologisk dokumentkontur. I vissa fall används rubriker inte för att definiera dokumenthierarki utan för att dekorera text eller definiera citat. Vi arbetar för att hantera dessa förekomster genom att implementera en logisk och hierarkisk semantisk rubrikstruktur. Dokumentöversikten kan vara svårare att uppfatta på vissa sidor men innehållet ska ändå kunna förstås. Kontakta oss om du behöver ytterligare information.
 3. Tabeller: Vissa tabeller tillhandahåller inte, eller återspeglar inte, nödvändig semantik på kodnivå eftersom vissa tabellkomponenter inte har använts korrekt eller så har inte korrekt semantik använts. Vi arbetar med semantiskt stöd i kod och arbetar med att implementera fullt tillgängliga tabeller i vårt innehåll. Meddela oss om du behöver alternativa format istället för tabeller eller annan information.
 4. Vissa formulär och avancerade interaktiva komponenter: Vissa formulär och avancerade interaktiva komponenter som fasetterad sökning, hållbarhetsinfografiker och så vidare kanske inte fungerar med all hjälpmedelsteknik. Detta beror på att vissa komponenter som används inte överensstämmer med WCAG och kräver ytterligare arbete för att bli mer tillgängliga. Vi fokuserar kontinuerligt på att åtgärda viktiga interaktiva komponenter baserat på popularitet och betydelse. Meddela oss om du upplever problem med att använda formulär och interaktiva komponenter så att vi kan prioritera bättre och göra dem mer tillgängliga så snart som möjligt.
 5. Google Maps: Vi använder Google Maps för att visa våra platser med mera. Geospatial information på webben omfattas inte tillräckligt väl av webbstandarder och misslyckas nästan alltid på åtminstone vissa punkter i WCAG. Detta kan skapa betydande problem för effektiv användning för grupper av människor och i synnerhett personer som inte kan se skärmen. Google arbetar med vissa förbättringar, men de hävdar inte överensstämmelse eftersom det är mycket svårt att tillhandahålla all nödvändig information enbart i textform. Kontakta oss om du behöver alternativa beskrivningar.

Utvärderingsmetod

TOMRA Systems ASA bedömde tillgängligheten på tomra.com genom en manuell utvärdering av en certifierad webbtillgänglighetsspecialist baserad på WCAG:s utvärderingsmetod.

Formella klagomål

Meddela oss på [email protected] om du upplever några tillgänglighetsproblem så återkommer vi till dig så snart som möjligt – vi gör vårt bästa för att tillhandahålla lösningar. Om du vill registrera ett formellt klagomål om tillgänglighet kan du göra det via vår meddelandeportal.

Detta yttrande skapades den 20 juni 2023 med hjälp av W3C Accessibility Statement Generator Tool.