Människor som arbetar TOMRA

Välkommen till TOMRA internship-program

Vi har utformat programmet så att det erbjuder en professionell inlärningsupplevelse som erbjuder ett meningsfullt, praktiskt arbete relaterat till studentens studieområde eller karriärintresse.

Internship ger en student möjlighet att få in nya idéer och energi på arbetsplatsen, utveckla talanger och eventuellt bygga upp en kanal för framtida heltidsanställda.

Internship värdeerbjudande

Som deltagare i TOMRA:s internship-program kan du utvecklas individuellt. Programmet är multidisciplinärt och utformat för att lägga grunden för din karriär inom TOMRA.

Under hela programmet kommer du att få insikter och stöd från din chef och genom coachningsuppföljningen. Du kommer att ha en erfaren chef som vägleder och stödjer din personliga och yrkesmässiga utveckling samt ha specificerade uppföljnings- och coachningssessioner med vårt People & Organization-team för att avgöra vilken inriktning du önskar.

Du får möjlighet att etablera ett fantastiskt internationellt nätverk samt arbeta med strategiska och operativa projekt som kan ge dig en solid grund för en framgångsrik internationell karriär. Under dina uppdrag kommer du att ingå i dynamiska team för att ta itu med spännande och varierande projekt och kommer också att vara en del av gemensamma teamprojekt med andra programdeltagare. Upplägg beror på var du befinner dig geografiskt och hur långt internship du har.

Du kommer att få många nya upplevelser och lära känna TOMRA. Under korttidsplaceringar får du insikter i produktion och försäljning eller kundservice för att lära dig mer om olika processer och förstå våra kunder.

Rekryteringsprocess

Rekryteringsprocess

Jag började på TOMRA som praktikant i början av 2021 när jag var internationell student i Leuven. Jag förväntade mig att få det lite jobbigt. Istället fick jag ett utmanande projekt som lärde mig mycket och som verkligen påverkade företaget. Jag fick också massor av nätverksmöjligheter som jag efter examen utnyttjade för att få ett jobb hos TOMRA Digitals affärsprocessdivision.

Aditya Nawalgaria
Aditya Nawalgaria Internship på TOMRA 2021

Tillgängliga internships

Under de senaste åren har vi haft flera studenter som haft internship. De har stöttat oss i olika projekt, främst genom att utöka vår marknadskännedom om vissa länder och regioner, samt inom specifika ämnen som hållbarhet och innovationer i livsmedelsindustrin. Internship måste vara en ”win-win”-situation för båda parter och TOMRA säkerställer rätt coachning under hela projektresan. I många fall har detta lett till att studenterna har sökt en ledig tjänst hos TOMRA.

Stefaan Kennis
Stefaan Kennis Director of Strategy, Market Intelligence & Sustainability på TOMRA Food

TOMRA People & Organizations uppföljningsprocess under hela programmet

Längden på ett internship varierar beroende på vilket land du befinner dig i och varaktigheten anpassas därefter.

P&O uppföljningsprocess

Kortfattat om vår organisation

Fakta och siffror om TOMRA-koncernen

Frågor och svar

Vad söker ni efter hos kandidat som söker internship på TOMRA?
Vi söker toppstudenter som tror på vikten av det vi gör – att arbeta tillsammans för planeten och bli en del av resursrevolutionen. En gemenskap med ett planetstort syfte.

När erbjuder ni internships på TOMRA?
TOMRA Food lanserar sitt internship-pilotprogram i två länder: Belgien och Irland. Pilotprojektets varaktighet och information om rollen beror på din geografiska plats. Se listan över tillgängliga internships för mer information.

Kommer jag att få betalt under internship på TOMRA?
TOMRA:s internship-program är en betald praktikplats.

Var hittar jag internship-tjänsterna?
Alla tjänster kommer att annonseras under Lediga tjänster.

Hur kan jag följa status på min ansökan?
När du ansöker till en tjänst hos TOMRA får du omedelbart ett e-postmeddelande som bekräftar att vi har tagit emot din ansökan. Alla sökande kommer att informeras om resultatet av rekryteringsprocessen.

Är jag garanterad en fast anställning på TOMRA i framtiden?
Tyvärr kan vi inte garantera ett jobb efter ett avslutat internship. I ansökningsprocessen beaktas alltid tidigare erfarenheter och vi kan garantera att din internship-tid hos oss ger dig relevant arbetslivserfarenhet och ett globalt nätverk.