TOMRA:s affärsdivisioner

TOMRA grundades 1972 baserat på design, tillverkning och försäljning av returautomater för automatiserad insamling av använda dryckesförpackningar. Idag tillhandahåller TOMRA lösningar som möjliggör den cirkulära ekonomin med avancerade insamlings- och sorteringssystem och livsmedelsbearbetning med hjälp av sensorbaserad sorterings- och graderingsteknik.

TOMRA har totalt cirka 105 000 installationer i över 100 länder världen över och hade totala intäkter på cirka 12 miljarder NOK 2022. TOMRA:s geografiska fotavtryck täcker alla kontinenter – och de lösningar som tillhandahålls blir alltmer relevanta för att betjäna hållbara samhällen.

Kvinna som håller en plastflaska med utsträckta armar

TOMRA Collection

Med cirka 82 000 installationer i över 60 länder samlar TOMRA:s retursystem in mer än 45 miljarder tomma burkar och flaskor varje år. Genom att tillhandahålla ett effektivt sätt att samla in, sortera och bearbeta dessa förpackningar gör TOMRA:s retursystem det enkelt för branschen, systemägare, återförsäljare och konsumenter att återvinna och bidra till en mer hållbar planet.

I Nordamerika omfattar TOMRA Collections materialåtervinning inhämtning, transport och bearbetning av använda dryckesförpackningar för vidareförsäljningen av det bearbetade materialet till återvinningsföretag.

TOMRA Food

TOMRA Food designar och tillverkar sensorbaserade sorteringsmaskiner och integrerade lösningar för bearbetning efter skörd, som omvandlar den globala livsmedelsproduktionen för att maximera livsmedelssäkerheten och minimera livsmedelsförluster, genom att se till att Every Resource CountsTM.

Företaget har mer än 13 800 enheter installerade hos odlare, packare och processanläggningar för livsmedel över hela världen, både för färskvarusektorn (som frukt och bär) och för bearbetade livsmedel (som nötter, potatis och grönsaker). Dessa lösningar inkluderar avancerad klassnings-, sorterings-, skalnings- och analysteknik som hjälper företagen att förbättra avkastningen, öka drifteffektiviteten och säkerställa en säker livsmedelsförsörjning.

Kvinna som håller i en skål som mandel har kastats upp från
Man som håller i olika återvinningsbara material

TOMRA Recycling

TOMRA Recycling har varit banbrytande när det gäller att använda sensorbaserad teknik för att automatisera återvinningen av värdefulla resurser. De flexibla sorteringssystemen utför många olika sorteringsuppgifter och kan sortera olika typer av material och mineraler som förberedelse för återvinning, materialuppgradering samt hållbar sortering av malm, ädelstenar och mineraler.

Sensorbaserad sorteringsteknik är avgörande för att minska beroendet av jungfruråvaror och minska miljöpåverkan från deponier och förbränning. Till dags dato har mer än 9 000 system installerats i 100 länder över hela världen.