TOMRA personuppgiftspolicy

Dina rättigheter rörande personuppgifter

TOMRA erkänner den grundläggande betydelsen av integritet för alla individer och strävar efter att se till att all interaktion med vårt företag skyddas och hanteras på ett sätt som uppfyller eller överträffar alla rättsliga krav.

Vi tar din integritet på största allvar och säljer aldrig vidare data som rör användare av våra system. Alla personuppgifter som samlas in används endast för att förbättra din upplevelse av vår webbplats och erbjuda dig relevant information.

När det gäller dina rättigheter som konsument vill vi se till att du har tillgång till allt du behöver för att fatta välgrundade beslut. Du hittar mer information om dina integritetsrättigheter här nedan.

Om du har några frågor är du välkommen att KONTAKTA OSS för att komma i kontakt med TOMRA:s dataskyddsombud.

Mobilanvändarsekretess

TOMRA integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver vår integritetspraxis och de rättigheter du har när det gäller vår insamling och användning av dina personuppgifter, inklusive uppgifter som kan samlas in från din aktivitet på nätet. Integritetspolicyn gäller för alla TOMRA-företag samt TOMRA:s webbplatser, domäner, tjänster, applikationer och produkter.

Integritetspolicyn gäller inte för tredjepartsapplikationer, produkter, tjänster, webbplatser eller funktioner i sociala medier som kan nås via länkar på våra webbplattformar. När du använder dessa länkar lämnar du de TOMRA-kontrollerade webbplatserna, vilket kan leda till insamling eller spridning av dina personuppgifter av en tredje part. Vi kan varken styra, rekommendera eller göra några utfästelser om dessa tredjeparts webbplatser eller deras integritetsregler, som kan skilja sig från våra. Läs igenom personuppgiftspolicyn för de webbplatser som du interagerar med innan du tillåter insamling och användning av dina personuppgifter.

Vid bristande överensstämmelse mellan olika översättningar av den engelska versionen av denna integritetspolicy, äger den engelska versionen företräde.

Vilka uppgifter samlas in

Personuppgifter är all alla uppgifter som identifierar dig personligen eller genom vilka du kan identifieras, direkt eller indirekt. Vi kan samla in dina personuppgifter vid din användning av TOMRA:s onlineplattformar eller vid samtal och korrespondens med TOMRA:s företrädare.

Vilka personuppgifter vi samlar in från dig beror på vilka kontakter du har med oss eller vilka tjänster du använder men kan omfatta följande:

Uppgifter som du lämnar direkt

 • Kontaktuppgifter: Dina egna och/eller ditt företags kontaktuppgifter inklusive förnamn, efternamn, postadress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och andra liknande uppgifter.
 • Betalningsuppgifter: Uppgifter som är nödvändiga för att hantera betalningar och förebygga bedrägerier, inklusive uppgifter om kredit-/betalkort, säkerhetskoder och annan relaterad faktureringsinformation.
 • Kontouppgifter: Information om till exempel hur du köpte eller registrerade dig för TOMRA:s tjänster, din transaktions-, fakturerings- och supporthistorik, vilka TOMRA-produkter och/eller tjänster du använder och annat som rör det konto du skapar.
 • Platsuppgifter: Vi kan samla in geopositionsdata när du aktiverar platsbaserade tjänster eller när du väljer att lämna platsrelaterad information.
 • Inloggningsuppgifter: Användar-ID, lösenord, lösenordsledtrådar och liknande säkerhetsinformation som krävs för autentisering och tillgång till TOMRA-konton.
 • Demografiska uppgifter: Vi kan samla in eller få från tredje parter vissa demografiska uppgifter inklusive land, kön, ålder, språk, utbildnings- och yrkesbakgrund och allmänna uppgifter om arbetsintressen.
 • Preferenser: Vi samlar in information om dina preferenser och intressen i den mån de relaterar till våra produkter, tjänster (både när du ger oss uppgifterna själv eller när vi härleder dem från vad vi vet om dig) och hur du föredrar att få meddelanden från oss.
 • Uppgifter från sociala medier: Vi kan tillhandahålla funktioner i sociala medier som gör det möjligt för dig att dela information med dina sociala nätverk och interagera med oss på olika sociala medier. Din användning av dessa funktioner kan resultera i insamling eller delning av dina uppgifter, beroende på funktion. Läs igenom sekretesspolicyn och inställningarna för de sociala medier som du använder, så att du förstår vilka personuppgifter de kan samla in, använda och dela.
 • Andra unikt identifierbara uppgifter: Exempel på andra unika uppgifter som vi kan samla in från dig inkluderar serienummer på produkter, uppgifter som du lämnar när du interagerar personligen, online eller via telefon eller e-post med företagets representanter, help desk eller andra kanaler för kundsupport, dina svar på kundenkäter eller tävlingar eller annan information som du har gett oss för att underlätta leverans av våra tjänster och för att svara på dina frågor. Du är inte skyldig att lämna oss de personuppgifter vi begär, men om du väljer att inte ge oss uppgifterna kan vi i vissa fall inte tillhandahålla dig våra tjänster och vissa specialiserade funktioner eller svara dina frågor lika effektivt.

Information som samlas in automatiskt om din användning av TOMRA:s tjänster

 • Enhetsuppgifter: Information om din dator och/eller webbläsare, såsom operativsystem, region, språk, tidszon, modellnummer, version av webbläsare, datortillverkare, anslutningsport, unika enhetsidentifierare, reklamidentifierare och annan teknisk information som varierar efter produkt.
 • Uppgifter om webbplatsanvändning: Vi samlar in information om dina besök och din aktivitet på TOMRA:s webbplatser, appar eller webbplatser som drivs av ett annat företag på våra vägnar, inklusive innehåll (och alla annonser) som du visar och interagerar med, adressen på den webbplats från vilken du kom och annan klickströmsinformation. En del av dessa uppgifter samlas in med hjälp av automatiska insamlingsverktyg såsom cookies.
 • Anonyma eller aggregerade uppgifter: Vi kan samla in anonyma svar på enkäter eller anonyma och aggregerade data om hur TOMRA:s tjänster används.

Uppgifter från tredjepartskällor

Vi kan också samla in data från trovärdiga tredjepartskällor som antingen är allmänt tillgängliga eller finns tillgängliga på kommersiell basis. Dessa data kan innehålla personuppgifter, t.ex. ditt namn, adress, e-postadress, preferenser, intressen och vissa demografiska data. Personuppgifter kan till exempel samlas in när du använder våra program via sociala medier (t.ex. loggar in till oss med dina inloggningsuppgifter till Facebook eller andra sociala medier). Vilken information vi får beror på sekretessinställningarna för ditt sociala nätverkskonto. Om du köper TOMRA-tjänster från en TOMRA-partner, kan vi även få viss information om ditt köp från denna partner. Vi kan också få information från bedrägeriförebyggande organ eller kreditupplysningsföretag i samband med beslut om kredit.

Vi får även icke-personlig information, såsom aggregerade eller avidentifierade demografiska data eller profildata från tredjepartsföretag som specialiserar sig på att erbjuda företagsdata, analyser och SaaS-lösningar (software as a service).

För att säkerställa att uppgifterna är korrekta och att vi kan ge dig en överlägsen kundupplevelse genom bättre anpassade tjänster, innehåll, marknadsföring och reklam, kan vi länka eller kombinera uppgifter som vi samlar in från olika källor enligt ovanstående. Vi kan till exempel jämföra den geografiska information vi får från kommersiella källor med den IP-adress som våra automatiska datainsamlingsverktyg samlar in för att härleda ditt geografiska område. Informationen kan också vara länkad till en unik identifierare som en cookie eller ett kontonummer.

Hur de insamlade uppgifterna används

Vi samlar in och använder personuppgifter för att hantera din relation med TOMRA och ge dig bättre service genom att individualisera din upplevelse och din kommunikation med oss. TOMRA behandlar (samlar in, lagrar och använder) de uppgifter du tillhandahåller i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vi strävar efter att hålla uppgifterna korrekta och uppdaterade och att inte bevara dem längre än nödvändigt. TOMRA är skyldigt att bevara vissa uppgifter enligt lag, till exempel uppgifter som behövs för taxerings- och revisionsändamål. Hur länge vissa typer av personuppgifter ska bevaras kan också regleras genom särskilda sektorsvisa krav och överenskommen praxis. Personuppgifter får bevaras längre än dessa perioder beroende på individuella affärsbehov.

Exempel på hur vi kan använda dina personuppgifter:

Kundupplevelse

Ge dig en avbrottsfri kundupplevelse genom att upprätthålla korrekta kontakt- och registreringsuppgifter, ge dig heltäckande kundsupport samt erbjuda produkter, tjänster och funktioner som kan vara av intresse för dig. Vi använder också dina uppgifter för att skräddarsy innehållet efter dina intressen och skapa rekommendationer utifrån din användning av TOMRA:s tjänster.

Transaktionsstöd

Hjälpa dig att slutföra dina transaktioner och beställningar av våra produkter eller tjänster, administrera ditt konto, bearbeta betalningar, ordna transporter och leveranser samt underlätta reparationer och returer.

Produktsupport och förbättring

Förbättra prestanda och funktion hos våra produkter, lösningar, tjänster och support, inklusive garantisupport och uppdateringar av firmware, programvara och aviseringar för att säkerställa att enheten eller tjänsten fungerar fortlöpande.

Administrativ kommunikation

Kommunicera med dig om TOMRA:s tjänster. Exempel på administrativ kommunikation kan gälla förfrågningar eller önskemål, utförande av tjänster eller garantirelaterad kommunikation, meddelanden om återkallanden eller företagsuppdateringar om fusioner, förvärv eller avyttringar.

Säkerhet

Bevara integriteten och säkerheten hos våra webbplatser, produkter, funktioner och tjänster samt förebygga och upptäcka säkerhetshot, bedrägeri eller andra brottsliga eller skadliga aktiviteter som kan äventyra din integritet. När du kontaktar oss vidtar vi också rimliga åtgärder för att verifiera din identitet, till exempel genom att kräva lösenord och användar-ID innan du får tillgång till dina personuppgifter. Vi kan även vidta ytterligare säkerhetsåtgärder, t.ex. kameraövervakning, för att skydda våra fysiska verksamhetsställen.

Affärsverksamhet

Bedriva ordinarie affärsverksamhet såsom rekrytering, kontroll av din identitet, kreditbeslut, affärsrelaterad forskning och analys, redovisning och företagsstyrning, utbildning av personal och kvalitetssäkring (som kan inkludera övervakning eller inspelning av samtal till vår kundsupport) samt uppsökande verksamhet.

Delning av uppgifter

Vid hanteringen av ditt ärende kan vi vidarebefordra dina personuppgifter till tredjeparts tjänsteleverantörer som har avtal med TOMRA om det finns ett berättigat syfte för att göra det, men vi gör det endast om vi har fått ditt samtycke eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Alla tredje parter som vi delar dina uppgifter med är skyldiga att förvara dina uppgifter säkert och att endast använda dem för att utföra den tjänst de tillhandahåller dig på våra vägnar. När de inte längre behöver dina personuppgifter för att utföra tjänsten gör de sig av med dem enligt TOMRA:s praxis.

Välja din sekretessnivå

Du har möjlighet att prenumerera på meddelanden från oss om specifika TOMRA-tjänster. Du kan också välja att få allmänna meddelanden från TOMRA och du kan även välja hur du vill få dem – t.ex. via post, e-post, telefon, fax, mobil enhet eller online.

Du kan göra dina val angående prenumeration eller meddelanden från oss i samband med att uppgifterna samlas in eller genom andra metoder, som beskrivs i följande sektioner. Dessa alternativ gäller inte meddelanden som främst rör hantering av beställningar, kontrakt, support, produktsäkerhetsvarningar eller andra administrativa meddelanden och transaktionsuppgifter där det primära syftet inte är att göra reklam.

Prenumererad kommunikation

Prenumererad kommunikation omfattar nyhetsbrev, notifieringar om företagsuppgifter m.m. som du uttryckligen begärt eller som du samtyckt till att ta emot.

Efter att du prenumererat på denna kommunikation kan du välja att inte ta emot den genom en av följande metoder:

 • Välj länken "opt out" eller "avsluta prenumeration" i e-postmeddelandet, eller följ instruktionerna som bifogas varje e-postmeddelande.
 • Kontakta vårt dataskyddsombud. Var noga med att ange ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilka prenumerationer eller vilken marknadsföring från TOMRA du inte längre vill ta emot.

Integrering av video

Vi erbjuder video på vår webbplats som kommer från någon av två externa tredjeparts videoplattformar: TwentyThree och YouTube. Inga personuppgifter sparas på TwentyThrees videoplattform, om du inte uttryckligen prenumererar på plattformens notifieringstjänst. Alla våra videor på YouTube är integrerade i "utökat dataskyddsläge", dvs. inga uppgifter om dig som användare av YouTube får överföras om du inte spelar upp videon. Endast när du spelar upp video överförs uppgifter som hänför sig till din uppspelning av videon. Vi har inget inflytande på denna dataöverföring.

Om du är inloggad på Google när du klickar på en YouTube-video som är integrerad på vår webbplats, kan uppgifter om din session associeras direkt med ditt konto. Om du inte vill att YouTube ska associera dina uppgifter med din profil, måste du logga ut innan du trycker på knappen. YouTube lagrar uppgifter i form av användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av sin webbplats. En behovsbedömning görs (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra användare i sociala nätverk om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att neka till skapandet av dessa användarprofiler, men du måste kontakta YouTube att utöva denna rättighet.

Mer information om syftet och omfattningen av YouTubes insamling och behandling av uppgifter finns i deras integritetspolicy. Google behandlar också dina personuppgifter i USA och har förbundit sig att följa vissa juridiska bestämmelser rörande dataöverföring. Där kan du också läsa mer om dina rättigheter och konfigurationsmöjligheter för att skydda din integritet i Googles integritetspolicy.

Integration av Google Maps

Vi använder Google Maps tjänster på denna webbplats. Det gör att vi kan visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen och att du kan använda kartfunktionen på ett praktiskt sätt.

När du besöker webbplatsen får Google uppgift om att du har hämtat respektive undersida på vår webbplats. Om du är inloggad på Google, associeras dina uppgifter direkt med ditt konto. Om du inte vill att Google ska associera dina uppgifter med din profil, måste du logga ut innan du trycker på knappen. Google lagrar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av sin webbplats. En behovsbedömning sker (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra användare i sociala nätverk om dina aktiviteter. Du har rätt att neka till skapandet av dessa användarprofiler, men du måste kontakta Google för att utöva denna rättighet.

Mer information om syftet och omfattningen av insamling och behandling av uppgifter finns i plugin-leverantörens integritetspolicy. Google behandlar också dina personuppgifter i USA och har förbundit sig att följa vissa juridiska bestämmelser rörande dataöverföring. Där kan du också läsa mer om dina rättigheter kring detta och konfigurationsmöjligheter för att skydda din integritet i Googles integritetspolicy.

Dina rättigheter angående dina personuppgifter

Närhelst vi är i besittning av eller bearbetar dina personuppgifter, har du som registrerad följande rättigheter:

 • Rätt till åtkomst och granskning: du har rätt att få veta hur dina personuppgifter används och begära en kopia av de uppgifter vi har om dig i ett tillgängligt format.
 • Rätt till rättelse: du har rätt att korrigera uppgifter som vi har om dig som är felaktiga eller ofullständiga.
 • Rätt att bli bortglömd (rätt till radering): under vissa omständigheter kan du begära att vi raderar de personuppgifter som vi har om dig.
 • Rätt till begränsning av behandling: du har rätt att begränsa behandlingen enligt särskilda villkor.
 • Rätt till portabilitet: du har rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan organisation.
 • Rätt att göra invändningar: du har rätt att motsätta dig vissa typer av behandling såsom direktmarknadsföring eller försäljning/delning av dina uppgifter.
 • Rätt att invända mot automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering: du har också rätt att inte bli föremål för de juridiska effekterna av automatiserad behandling eller profilering.
 • Rätt till rättslig prövning: om TOMRA avslår din begäran enligt rätten till tillgång motiverar vi varför vi gör det. Du har då rätt att klaga enligt nedanstående. Om det finns en tredje part som medverkar i behandlingen av dina personuppgifter vidarebefordras din begäran till denne.

Kontakta oss

Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas av TOMRA eller hur din fråga om datasekretess har hanterats, kontakta TOMRA:s dataskyddsombud via e-post på [email protected] eller per telefon på +49 151 22659374.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till TOMRA:s dataskyddsombud eller direkt till relevant tillsynsmyndighet.
Versionsdatum: 20 mars 2022