vitbok

Vision 2040 för en hållbar framtid kräver ett radikalt nytänkande kring EU:s material- och avfallspolitik

Att omstrukturera vårt förhållande till resurser genom ramdirektivet för avfall (Waste Framework Directive, WFD) är avgörande för att EU ska kunna fortsätta att innovera och leda världen mot en cirkulär ekonomi till 2040.

Detta är resultaten av en vitbok som publicerats idag av Handelens Miljøfond, Minderoo Foundation, TOMRA och Zero Waste Europe som beskriver de brådskande åtgärder som krävs för att säkerställa att EU förblir på rätt spår för att skapa en hållbar framtid för sina medborgare.

Vitboken – som tagits fram av Eunomia Research & Consulting – anger en vision för 2040 där samhället ska använda material och produkter mer effektivt – i en ekonomi som är på god väg mot cirkularitet.

Den kommande revisionen av ramdirektivet för avfall, som har varit vägledande för EU:s politik inom detta område sedan 1975, ger möjlighet att utforma ett sammanhängande och konsekvent politiskt ramverk för en cirkulär ekonomi – men omfattningen av revisionen är för närvarande inte tillräcklig för att sätta EU på rätt kurs.

Cecilie Lind, CEO på Handelens Miljøfond sa: ”Denna vitbok visar hur brådskande det är att ompröva vår strategi för material- och avfallshantering för att bygga en hållbar och cirkulär ekonomi till år 2040. Revideringen av avfallsramdirektivet är ett avgörande steg för att uppnå detta mål.”

Nytänkande av ramdirektivet för avfall – med grafik som illustrerar ett ramverk som överensstämmer med den globala uppvärmningen på 1,5 grader

En verkligt cirkulär ekonomi skulle innebära markant minskad utvinning och användning av jungfruliga resurser med fokus på en tjänsteekonomi som håller kvar produkter och material i cirkulation så länge som möjligt och som använder digital teknik, system och data för att hantera vår användning av material och produkter.

Vitboken presenterar också en tillhörande plan för ett politiskt ramverk som effektivt kommer att driva på dessa förändringar och i stor skala samt utnyttja kraften i den inre marknaden för att ge företag förtroende att investera i de nya affärsmodeller som krävs för att leverera välstånd och lönsamhet – samtidigt som materialförbrukningen minskas.

Joan Marc Simon, Director-Founder av Zero Waste Europe, tillade: ”Det är viktigt att EU gör det enklare och billigare för medborgare, företag och organisationer att göra rätt val. Om vi inte gör EU:s politik ändamålsenlig kan vi inte ställa om från dagens ineffektiva linjära ekonomiska modeller för ta-tillverka-kassera.”

Vitboken föreslår en kortsiktig översyn av KRL (till 2026) för att tillhandahålla:

  • Mjukare regler för återanvändning, reparation och omarbetning av produkter samt tydlighet för industrin om den miljöprestanda som krävs av återanvändningssystem.
  • Större enhetlighet i omfattning och tillämpning av utökat producentansvar (EPR) och en finmaskigare återvinningshierarki som kännetecknar ”högkvalitativ” återvinning.
  • En stödjande miljö för att snabbt minska koldioxidutsläppen vid behandling och bortskaffande av avfall.

 

I slutändan skulle KRL behöva omvandlas till ett ramdirektiv för resurser senast 2029, vilket skulle utöka ramverkets omfattning och ansvarsområde till att även omfatta reducering av resursförbrukningen och införa en hierarki för materialanvändning – för att styra användningen av olika typer av material och för att maximera minskningen av koldioxidutsläppen.

Dr Marcus Gover, som leder ett team av forskare och politiska experter vid Minderoo Foundation, säger: ”I en cirkulär ekonomi kommer konsumenterna att skörda fördelarna med produkter av högre kvalitet som håller längre – samtidigt som de minskar den skadliga påverkan från material som plast – särskilt mikroplast i kläder och däck – har på vår miljö.”

Wolfgang Ringel, Senior Vice President Group Public Affairs på TOMRA inflikade: ”Mer behöver göras för att uppmuntra korrekt insamling, sortering och återvinning av värdefullt material som bara kastas. Vägen framåt för detta är att implementera lagstadgade (med andra ord obligatoriska) skyldigheter som omfattar resursanvändning och ansvarsfull hantering för att säkerställa en hållbar framtid för våra samhällen och planeten."

Dr Chris Sherrington, Head of Policy på Eunomia Research & Consulting sammanfattade: ”Vi ser fram emot att under de kommande sex månaderna samarbeta med intressenter kring våra idéer för att hjälpa till att utforma ett regelverk som kan stimulera innovation och ge företag förtroendet att investera, innovera och leverera omställningen till en cirkulär ekonomi. Vi vet att dessa förändringar måste ske. Det är bäst att agera nu och samarbeta på ett öppet, transparent och samarbetsinriktat sätt för att avgöra det bästa sättet att utföra det.”

Illustration som visar element i ett regelverk som överensstämmer med 1,5 graders global uppvärmning

Ladda ner vitboken ”Reimagining the Waste Framework Directive”

Gå till nerladdning av vitboken