Män som arbetar på TOMRA AI avfallssorteringsmaskin

TOMRA förstärker sin position ytterligare inom AI med en ägarandel på 25 procent i avfallsanalysföretaget PolyPerception

TOMRA och det banbrytande avfallsanalysföretaget PolyPerception breddar sin strategiska AI-allians.

TOMRA är ledande leverantör av insamlings- och sorteringslösningar. Nu förstärker man sin position ytterligare inom artificiell intelligens genom att förvärva 25 procents ägarandel i PolyPerception – ett pionjärföretag som erbjuder AI-baserad avfallsflödesövervakning. TOMRA inledde ett samarbete med PolyPerception i december 2022. Denna investering i företaget är ytterligare ett steg i TOMRA:s resa mot att omvandla resursåtervinning med den senaste tekniken.

Dr Volker Rehrmann, Head of TOMRA Recycling, säger: ”Genom att utöka vårt samarbete med PolyPerception kan vi kombinera våra avancerade materialsorteringssystem och molnbaserade övervakningslösning med företagets innovativa materialanalys. Denna synergi gör det möjligt för oss att förbättra optimeringen av hela processen och materialflödet, vilket ger våra kunder en betydande fördel. Dessutom innebär det att vi nu kan dra nytta av PolyPerceptions data och AI-expertis för kontinuerliga förbättringar av våra maskiner.”


Avfallsanalys för PET-återvinnings- och sorteringsanläggningar

PolyPerception erbjuder en lösning för avfallsanalys för PET-återvinnings- och sorteringsanläggningar. Genom att mäta data vid viktiga punkter i sorteringsprocessen hjälper företaget operatörer av sorteringsanläggningar att kontinuerligt bedöma kvaliteten på sorterade strömmar och förlusten av bra material i restströmmen för att möjliggöra datadrivna beslut. Det fungerar även som ett automatiskt efterlevnadssystem som säkerställer efterlevnad av strikta bestämmelser som reglerar livsmedelsklassad återvinning och lokala bestämmelser. I takt med att regelverket blir allt striktare förutser PolyPerception en växande marknadsefterfrågan för sin omvandlande teknik.

Nicolas Braem, co-founder och CEO på PolyPerception, tillägger: ”Vi är glada över att stärka vårt samarbete med TOMRA som en viktig strategisk allierad och distributör. Tack vare TOMRA:s ledande marknadsposition och omfattande branschkunskap kan vi påskynda utvecklingen av vår teknik och få ökad marknadssynlighet för att påskynda kommersialiseringen. Vi är dessutom entusiastiska över att ytterligare utforska samarbetsmöjligheterna för att driva vårt uppdrag att automatisera sorteringsprocesser ännu snabbare. Det är win-win!”


AI och data i hjärtat av TOMRA

För TOMRA har AI och data länge varit en integrerad del av företagets FoU-arbete och produktportfölj med specifika applikationer inom maskininlärning, igenkänning och infrastruktur.

Under 2019 introducerade företaget branschens första djupinlärningsteknik för avfallssortering. Denna innovation kombinerar djupinlärningsteknik med TOMRA:s traditionella sensorer, vilket möjliggör sortering av material som är svåra att klassificera, till exempel borttagning av PE-silikonpatroner från polyetylenströmmar (PE).

Sedan dess har TOMRA fortsatt att investera i utvecklingen av djupinlärning, som anses vara en undergrupp till AI och maskininlärning. En tillämpning för klassificering av träflis följde under 2022.  Volker Rehrmann bekräftar: ”Vi är övertygade om att AI kombinerat med kraften i våra väletablerade sensorer kommer att öka materialcirkulariteten avsevärt. Våra interna utvecklingsteam arbetar för fullt och du kommer att få höra mer från TOMRA om detta under första halvåret 2024!”