Blandade textilier i TOMRA:s sorteringsmaskin

Transforming Textiles: TOMRA:s nya white paper innehåller cirkulära lösningar för värdekedjan

TOMRA är en pionjär inom automatiserad textilsortering och presenterar sitt senaste white paper med titeln Transforming Textiles: fyra viktiga övertygelser som möjliggör cirkularitet inom textilbranschen.” Detta dokument tar upp textilindustrins nuvarande status, strategier och tekniker som behövs för övergången till en cirkulär värdekedja.

Den globala textilmarknaden spelar en avgörande roll i den globala ekonomin – men under de två senaste decennierna har branschens tillväxt i produktion och konsumtion inneburit en enorm press på våra naturresurser och haft negativ inverkan på hur planeten mår. Idag återvinns bara 1 % av det årliga textilavfallet till nya produkter utan nedgradering.

TOMRA:s white paper tar upp detta problem och undersöker textilindustrins linjära natur samt belyser den omvandlingspotential som finns i de nuvarande processerna. Genom att utforska innovativa strategier och tekniker pekar TOMRA:s white paper ut en väg mot en cirkulär värdekedja för textilier som omvandlar avfall till värdefulla resurser.

Blandade textilier på TOMRA:s sorteringsband

”På TOMRA inser vi att det är bråttom med att omforma textilvärdekedjan från linjär till cirkulär. Vår webbsändning och detta white paper fungerar som viktiga guider för branschen när man vill utnyttja fantastiska möjligheter till omvandling”, säger Vibeke Krohn, chef för TOMRA Textiles. ”Vi är fast beslutna att driva innovationen och samarbeta med branschledare för att forma en mer cirkulär och ansvarsfull framtid för textilindustrin.”

TOMRA har identifierat fyra viktiga övertygelser som underbygger denna nya, cirkulära textilvärdekedja. Dessa övertygelser är:

  1. Stödjande policy, lagstiftning och incitament för att vägleda och motivera övergången till cirkularitet i textilier.
  2. Branschöverskridande samarbeten och innovation av affärsmodeller för att stödja lönsamt och långsiktigt värdeskapande i hela textilvärdekedjan.
  3. Investeringar i skalbar infrastruktur för automatiserad sortering och avancerade återvinningstekniker för att möjliggöra fiber-till-fiber-textilier för olika materialtyper och sammansättningar.
  4. En robust digital kärna för att samla in data och insikter i hela textilvärdekedjan, möjliggöra transparens och spårbarhet samt hålla konsumenter, branschaktörer och tillsynsmyndigheter informerade.

”Vårt white paper Transforming Textiles lyfter fram den kritiska rollen för samarbete mellan branschaktörer, beslutsfattare och konsumenter för att skala upp infrastrukturen för spårbar textilinsamling, sortering, återanvändning och fiber-till-fiber-återvinning. Tillsammans kan vi förvandla textilbranschen till en bransch som prioriterar hållbarhet och cirkularitet”, tillägger Louisa Hoyes, Director of Strategic Partnerships på TOMRA Textiles.

Ladda ner vårt white paper om du vill veta mer om att möjliggöra cirkularitet för textilier: Transforming Textiles: white paper.

För mer information, kontakta:
Jo Eikeland Roald
Head of External Relations Textiles
[email protected]

Textilier på sorteringsbandet på en TOMRA-maskin
Textilier inne i en sorteringsmaskin
Sorterade och buntade textiler av polyester

Om TOMRA

TOMRA grundades 1972 med en innovation som började med design, tillverkning och försäljning av returautomater för automatiserad insamling av använda dryckesförpackningar. Företagets insamlings- och sorteringsteknik stödjer övergången till en cirkulär ekonomi, optimerar resursåtervinning och minimerar avfall inom olika branscher, till exempel livsmedel, återvinning, gruvdrift och andra industrier. TOMRA har cirka 100 000 installationer i mer än 100 länder över hela världen och sysselsätter globalt ungefär 5 000 personer. Bolaget är börsnoterat på Oslobörsen.