Băiat care eliberează pelete de plastic din mâinile desfăcute

Mențiuni legale

Acest site web oferă informații generale despre Grupul TOMRA și despre produsele și soluțiile pe care le oferă compania prin intermediul diverselor sale domenii de activitate.

TOMRA depune toate eforturile pentru a furniza informații corecte și actualizate la momentul introducerii acestora pe site-ul web și își rezervă dreptul de a modifica, șterge sau transfera orice material de pe acest site web în orice moment, fără notificare prealabilă.

TOMRA nu formulează nicio declarație sau garanție expresă sau implicită cu privire la acuratețea sau caracterul complet al oricăror informații incluse pe acest site web. Nici TOMRA și nicio altă persoană sau entitate nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere de orice natură, oricare ar fi cauza acesteia, care rezultă direct sau indirect din utilizarea sau încrederea acordată acestui site web sau oricăror informații pe care acesta le conține.

Informațiile conținute pe acest site web nu sunt destinate și nu trebuie considerate a fi o invitație sau un stimulent pentru a investi sau a tranzacționa în vreun alt mod în orice titluri de valoare ale TOMRA sau în orice altă investiție, nici pentru a furniza sau a constitui consultanță sau recomandare în legătură cu orice decizie de investiție, nici pentru a constitui o ofertă de prestare de servicii într-o jurisdicție în care TOMRA nu are permisiunea de a face acest lucru în conformitate cu orice lege sau reglementare aplicabilă.

Înainte de a lua o decizie de investiție, trebuie să vă adresați unui consilier financiar care este familiarizat cu situația dumneavoastră financiară și cu obiectivele de investiție. Valoarea acțiunilor și veniturile generate de acestea pot scădea sau crește. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al performanțelor viitoare.

TOMRA și toate mărcile și denumirile de produse asociate sunt mărci comerciale (înregistrate sau nu) ale TOMRA Systems ASA. Drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra materialelor conținute pe acest site web aparțin TOMRA Systems ASA.

Sediu social:

Drengsrudhagen 2
1385 Asker
Norvegia