Sustenabilitate

Sustenabilitate

TOMRA depune eforturi pentru a transforma modul în care obținem, utilizăm și reutilizăm resursele planetei pentru a face posibilă o lume fără deșeuri.

Soluțiile TOMRA pot contribui la abordarea provocărilor privind sustenabilitatea legate de penuria și epuizarea resurselor, consumul nesustenabil, schimbările climatice, urbanizare și deșeurile din natură. Obiectivele și ambițiile noastre actuale privind sustenabilitatea în cadrul TOMRA decurg din dorința de a ajunge într-un punct în care sustenabilitatea este modul natural de a gândi și de a ne desfășura activitatea în întreaga companie, în toate contextele.

Strategia noastră

 • Vârfuri montane acoperite cu zăpadă
  Vârfuri montane acoperite cu zăpadă

  Ambiții

  Conducem revoluția resurselor în timp ce depunem eforturi pentru a ne desfășura activitatea într-o manieră complet circulară, promovând siguranța, echitatea și incluziunea. Aceste trei ambiții privind sustenabilitatea descriu ceea ce dorim să realizăm.
 • Domenii de interes
  Domenii de interes

  Domenii de interes

  Cinci domenii strategice de interes ne ghidează eforturile în materie de sustenabilitate acolo unde contează cel mai mult și unde putem avea cel mai mare impact.
 • Obiective
  Obiective

  Obiective

  Cincisprezece obiective de sustenabilitate ne stimulează acțiunile către un impact mai mare și realizarea ambițiilor noastre în materie de sustenabilitate. 

Angajamentul TOMRA față de obiectivele de dezvoltare durabilă

TOMRA se angajează pe deplin să îndeplinească obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU. În calitate de „lideri ai revoluției resurselor”, dezvoltarea durabilă se află în centrul modelului și strategiei noastre de afaceri. TOMRA este un furnizor de soluții în tranziția necesară către o economie eficientă din punct de vedere al resurselor, cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Odată cu creșterea cererii de produse și soluții sustenabile, există oportunități pentru noi de a avea un impact pozitiv semnificativ asupra mai multor ODD. O evaluare a activităților noastre dezvăluie ODD asupra cărora contribuția noastră are cel mai mare impact: ODD 12 – Consum și producție responsabile.

Faceți clic pe cercurile din ilustrația de mai jos pentru a citi mai multe informații despre fiecare ODD.

Consum și producție responsabile

Consum și producție sustenabile – „să facem mai multe și mai bine cu mai puțin”. Viziunea TOMRA de a „conduce revoluția resurselor” și misiunea noastră de „a crea soluții bazate pe senzori pentru o productivitate optimă a resurselor” se încadrează perfect în această agendă. Toate unitățile noastre operaționale au un impact pozitiv asupra mai multor obiective secundare ale celui de-al 12-lea ODD, inclusiv: Gestionarea sustenabilă a resurselor naturale; reducerea risipei de alimente și a pierderilor de
alimente; prevenirea și reducerea deșeurilor prin reciclare și reutilizare; parteneriate și educație pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață în armonie cu natura.

Orașe și comunități sustenabile

Soluții de sortare pentru gestionarea sustenabilă a deșeurilor.

Inovații în domeniul industrial și infrastructură

Inovații tehnologice pentru productivitatea resurselor.

Viața subacvatică

Încetarea poluării cu plastic din surse terestre prin sisteme de colectare și reciclare în circuit închis.

Combaterea foametei

Soluții de sortare a alimentelor care sporesc productivitatea în domeniul agricol și reduc pierderile de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și aprovizionare.

Acțiuni climatice

Evitarea emisiilor de carbon din producția de materiale și gestionarea deșeurilor prin soluții de colectare și sortare pentru reciclare.

Obiective de susținere și interdisciplinare

ODD 5, 8 și 17 sunt obiective interdisciplinare de susținere, prin intermediul cărora ne străduim să avem un impact pozitiv prin modul în care ne desfășurăm activitatea. La TOMRA, considerăm că îndeplinirea acestor ODD face parte din „autorizația noastră de funcționare”.

Sustenabilitate @TOMRA

Nicolai Prytz
Nicolai Prytz
Director Sustainability and Strategy
Telefon: +47 97 67 97 63