cartea albă

Viziunea anului 2040 pentru un viitor sustenabil necesită o regândire radicală a politicii UE privind materialele și deșeurile

Reconfigurarea relației noastre cu resursele prin Directiva-cadru privind deșeurile (Waste Framework Directive - WFD) este vitală pentru ca UE să continue să inoveze și să conducă lumea spre obținerea unei economii circulare până în 2040.

Acestea sunt rezultatele cărții albe publicate astăzi de Handelens Miljøfond, Minderoo Foundation, TOMRA și Zero Waste Europe, care prezintă pașii urgenți necesari pentru a se asigura că Uniunea își menține obiectivul de a crea un viitor sustenabil pentru cetățenii săi.

Cartea albă, dezvoltată de Eunomia Research & Consulting, stabilește o viziune pentru anul 2040, în care societatea va utiliza mai eficient materialele și produsele într-o economie care a avansat pe drumul spre circularitate.

Următoarea revizuire a Directivei-cadru privind deșeurile, care ghidează politica UE în acest domeniu din 1975, oferă oportunitatea de a proiecta un cadru legislativ coerent și consecvent pentru o economie circulară - cu toate acestea, domeniul de aplicare al revizuirii nu este în prezent suficient pentru a pune UE pe drumul cel bun.

Cecilie Lind, CEO al Handelens Miljøfond, a declarat: „Această Carte albă demonstrează urgența de a regândi abordarea noastră privind materialele și legislația privind deșeurile, pentru a construi o economie sustenabilă și circulară până în 2040, iar revizuirea Directivei-cadru privind deșeurile este un pas critic în atingerea acestui obiectiv.”

Ilustrație care prezintă elementele unui cadru de reglementare aliniat cu obiectivul privind limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius

O economie cu adevărat circulară ar însemna o extracție și o utilizare mult mai reduse a resurselor virgine, cu accent pe o economie a serviciilor care menține produsele și materialele în circulație cât mai mult timp posibil, utilizând pe deplin tehnologia digitală, sistemele și datele pentru a gestiona utilizarea materialelor și produselor noastre.

Cartea albă prezintă, de asemenea, planul unui cadru legislativ care va conduce aceste schimbări în mod eficient și la scară mare, valorificând puterea pieței unice pentru a le oferi companiilor încrederea de a investi în noile modele de afaceri necesare pentru a asigura prosperitatea și profitabilitatea, reducând în același timp consumul de materiale.

Joan Marc Simon, Director-fondator al Zero Waste Europe, a adăugat: „Este imperativ ca, prin intermediul UE, să devină mai ușor și mai ieftin pentru cetățeni, companii și organizații să facă alegerile corecte. Dacă nu facem ca politicile UE să fie adecvate scopului, nu putem renunța la modelele economice liniare ineficiente actuale de tipul exploatezi-produci-arunci”.

Cartea albă propune o revizuire pe termen scurt a WFD (până în 2026) pentru a furniza:

  • Reglementări mai flexibile privind reutilizarea, repararea și remanufacturarea produselor, precum și claritate cu privire la performanța de mediu necesară a sistemelor de reutilizare de la nivelul industriei.
  • O mai mare consecvență privind obiectivele și aplicarea responsabilității extinse a producătorului (REP), precum și un nivel mai ridicat al granularității materialului reciclat, care caracterizează reciclarea „de înaltă calitate”.
  • Un mediu favorabil pentru decarbonizarea rapidă a tratării și eliminării deșeurilor.

 

În cele din urmă, WFD ar trebui transformată, până în 2029, într-o Directivă-cadru privind resursele, care să extindă domeniul de aplicare și misiunea cadrului de reglementare, pentru a include reducerea consumului de resurse, introducerea unei ierarhii privind domeniile de aplicație ale materialelor, facilitând utilizarea diferitelor tipuri de materiale pentru a maximiza decarbonizarea.

Dr. Marcus Gover, care conduce o echipă de oameni de știință și experți în domeniul legislativ în cadrul Fundației Minderoo, a declarat: „Într-o economie circulară, consumatorii vor beneficia de produsele de calitate superioară și cu durată de viață mai mare, reducând în același timp impactul dăunător pe care materialele precum plasticul, în special microplasticele din îmbrăcăminte și anvelope, îl au asupra mediului nostru.”

Wolfgang Ringel, Senior Vice President Group Public Affairs la TOMRA, a afirmat: „Trebuie luate mai multe măsuri pentru a încuraja colectarea, sortarea și reciclarea corespunzătoare a materialelor valoroase care sunt pur și simplu aruncate. Implementarea obligațiilor definite legal (cu alte cuvinte, obligatorii) referitoare la utilizarea resurselor și manevrarea lor responsabilă reprezintă calea de urmat pentru a asigura un viitor sustenabil pentru societate și pentru planeta noastră."

Dr. Chris Sherrington, Head of Policy la Eunomia Research & Consulting a concluzionat: „Așteptăm cu nerăbdare să interacționăm cu părțile interesate în următoarele șase luni cu privire la ideile noastre pentru a ajuta la proiectarea unui cadru de reglementare care poate stimula inovația și le poate oferi companiilor încrederea de a investi, inova și de a realiza tranziția către o economie circulară. Știm că aceste schimbări trebuie să aibă loc, cel mai bine este să acționăm acum și să lucrăm împreună într-un mod deschis, transparent și colaborativ pentru a determina cel mai bun mod de a face acest lucru."

Ilustrație care prezintă elementele unui cadru de reglementare aliniat cu obiectivul privind limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius

Descărcați cartea albă „Reimaginarea directivei-cadru privind deșeurile”

Descărcați cartea albă